Bestuursmutaties en organisatiewijziging bij Scheveningen

Op de Algemene Ledenvergadering van Scheveningen is bekend gemaakt dat Theo Buijs (bestuurslid Financiële – en Administratieve Zaken), Cees Rog (bestuurslid Commerciële Zaken) en Rob Vis (foto) (algemeen secretaris) per 1 juli aanstaande aftreden en niet herkiesbaar zijn.

Voor Theo Buijs en Cees Rog was de combinatie van een druk privé – en zakenleven niet langer te combineren met een intensief en verantwoordelijke functie als bestuurslid. Voor de functie Financiële – en Administratieve Zaken gaat Scheveningen ervanuit spoedig de beoogde opvolger te   kunnen presenteren. Cees Rog legt weliswaar zijn bestuursfunctie neer, maar zal in een andere (commerciële) rol ongetwijfeld van grote waarde voor de club blijven.

Ervaring

Rob Vis had al eerder aangegeven als bestuurslid te willen stoppen, maar is desondanks nog een paar jaar aangebleven, zeker ook omdat het moeilijk was om een geschikte opvolger te vinden. Het bestuur is daarom bijzonder verguld met de toezegging van Cees Ouwehand, die vanaf 1 juli de nieuwe algemeen secretaris wordt. Cees Ouwehand is al meer dan 55 jaar lid van de club, buiten veel andere functies is hij ook jarenlang voorzitter geweest van de jeugdafdeling. Daarnaast is hij bij andere verenigingen, waar zijn zoon en dochter lid van waren, altijd actief gebleven in bestuurlijke functies. Kortom een man met een rijke bestuurlijke ervaring die veel succes wordt toegewenst in deze nieuwe uitdaging.

Verdienstelijk

Net als Cees Rog treedt Rob Vis weliswaar terug als bestuurslid, maar ook hij zal, in overleg met het bestuur, bekijken met welke taken hij zich voor zijn club nog verdienstelijk kan maken. De wijziging in samenstelling heeft het bestuur ook doen besluiten om een organisatiewijziging door te voeren, die in de Algemene Ledenvergadering is goedgekeurd. Er is gekozen voor een Algemeen Bestuur, vooral gericht op strategische zaken en een Dagelijks Bestuur, die zich gaat bezighouden met de dagelijkse operationele zaken.

Het bestuur van Scheveningen ziet er dan ook per 1 juli als volgt uit:

Algemeen Bestuur

Voorzitter Ron Kleijn, secretaris Cees Ouwehand, Financiële – en Administratieve Zaken, naam wordt binnenkort bekend gemaakt.

Dagelijks Bestuur

De bestuursleden Cees van den Berg, Daniëlle Falck en Ronald de Graaf.

© Haaglanden Voetbal

 

 

Lees verder