Eén mutatie in bestuur Westlandia tijdens Algemene Vergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Westlandia was Karin van der Meis aftredend en niet herkiesbaar. Om in deze vacature te voorzien had het bestuur van de Naaldwijkse club Carola Bom kandidaat gesteld.

De leden gingen met applaus akkoord met het nieuwe bestuurslid. Verder waren er nog drie bestuursleden aftredend, maar zij stelden zich voor een nieuwe periode herkiesbaar. Zodoende blijven Martin Kouwenhoven, Reinier Persoon en Johan Vis op hun post in het bestuur van Westlandia.

 

Lees verder