Liefst 38 % van voetbalclubs in zwaar weer door hoge energieprijzen

Van de Nederlandse amateurverenigingen vreest 38% voor het voorbestaan van de club door de gestegen energieprijzen. Van deze groep geeft ruim een derde aan dat het voortbestaan binnen een jaar wordt bedreigd.

Dit zijn de uitkomsten van een enquête die de KNVB in september onder amateurverenigingen heeft gehouden om de effecten van de energieprijzen in kaart te brengen. De KNVB roept de overheid op om vaart te maken met de compensatieplannen.

Tol

De hoge energieprijzen eisen hun tol bij verenigingen. Bijna de helft van de amateurverenigingen heeft een variabel contract, waardoor zij nu al veel hinder ondervinden van de stijgende energieprijzen. Van nagenoeg een kwart van de verenigingen loopt het vaste contract binnen zes maanden af. Clubs zien financiële reserves in rook opgaan en ook voor de leden blijft er minder geld over. Enkele verenigingen geven aan de komende drie maanden al in de problemen te komen door de gestegen prijzen.

Compensatie

Op aandringen van de politiek, NOC*NSF en verschillende sportbonden beraadt de overheid zich op maatregelen. De KNVB is blij dat partijen inzien dat maatregelen hard nodig zijn. Maar de nood is hoog en meer duidelijkheid wordt pas in november verwacht. Naast zorgvuldigheid is dan ook haast geboden om het omvallen van sportverenigingen te voorkomen. De KNVB pleit daarom voor spoedige compensatiemaatregelen en opening van een noodfonds voor sportvoorzieningen die ernstig in de knel komen.

Besparen

Clubs doen al het maximale om de kosten te drukken. 80% van de verenigingen geeft aan bezig te zijn met het nemen van alternatieve maatregelen om te kunnen besparen op de energiekosten. De helft van de verenigingen zet in op het verlagen van de temperaturen van de accommodatie (51%) en/of de douches (35%). Ruim een kwart van de verenigingen verhoogt noodgedwongen de contributie (28%).

Oplossingsgerichtheid

De KNVB juicht de oplossingsgerichtheid van bestuurders toe. Toch maakt de KNVB zich ook zorgen over het feit dat ruim een kwart van de verenigingen zich genoodzaakt voelt de contributie te verhogen. Eén op de elf kinderen groeit namelijk op in armoede, waardoor het voor ouders soms lastig is om contributie te betalen. Om te voorkomen dat voetballers stoppen, introduceerden ING en de KNVB de financieel contactpersoon op clubs. Lees HIER meer over wat zij voor leden en de clubs kunnen betekenen.

Inzetten op verduurzaming

Voor de lange termijn zet de KNVB verder in op verduurzaming van verenigingen. 1196 clubs hebben inmiddels al geïnvesteerd in verduurzaming via de Groene Club. De KNVB deelt de resultaten van de enquête op het vlak van duurzaamheid en de verdere inzet op een later moment dit jaar.

(Bron: KNVB)

Lees verder