Ondersteuning voor sportverenigingen vanwege stijgende energieprijzen

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen over de energiecompensatie bekendgemaakt. Een oplossing voor de sport ontbrak. Toch lijkt een plan nu in zicht. Tijdens het politieke debat nam de Tweede Kamer een motie aan die het kabinet verzoekt te komen met gerichte ondersteuning van sportverenigingen. Vermoedelijk komt hier voor december van dit jaar meer informatie over.

De KNVB heeft eerder al gepleit voor compensatie van sportverenigingen richting overheid en politiek. Signalen van verschillende verenigingen wijzen op de ernst van de situatie. Zowel NOC*NSF als de KNVB maken zich daarom hard voor compensatie van de stijgende energielasten via een korting op de energierekening. Ook stellen beide partijen voor een noodfonds in het leven te roepen voor sportaanbieders die zich door de hogere lasten genoodzaakt zien om de deuren te sluiten.

Effectief

Komende periode wordt gekeken hoe de ondersteuning effectief kan worden vormgegeven. De KNVB neemt de resultaten van de enquête, onlangs uitgezet onder alle amateurverenigingen, mee in de inbreng op de regeling.

(Bron: KNVB)

Lees verder