KNVB wil sportconvenant voor mensenrechten

Sport heeft de verbindende kracht om mensen overal ter wereld samen te brengen. Deze unieke kracht mag bij internationale toernooien niet verloren gaan door misstanden in een (gast)land. Daarom wil de KNVB het thema mensenrechten sportbreed borgen, zoals dit eerder al door het bedrijfsleven is gedaan.

Zo moet de sportwereld nadrukkelijker onderdeel zijn van het Nationaal Actieplan Mensenrechten van de Rijksoverheid. In dit actieplan staat hoe de overheid wil dat bedrijven met mensenrechten omgaan wanneer zij zakendoen. Binnen het actieplan hanteert de overheid een convenantenaanpak. De convenanten zijn praktisch vaak beter hanteerbaar dan internationale normen en vormen bovendien een platform voor interactie tussen onder meer de overheid, ondernemingen en vakbonden. Hiermee kan de duurzame impact van Nederlandse deelname, ongeacht de sport, aan internationale sportevenementen structureel en groter worden.

Op deze manier kan de sport structureel samenwerken met de overheid, misstanden agenderen, de dialoog bevorderen, onderzoek doen, informatie uitwisselen, veranderingen mogelijk maken en een eerlijk sportief speelveld creëren dat voor iedereen toegankelijk is. Sporters uit de hele wereld moeten tenslotte in staat zijn om op het hoogste podium uit te kunnen komen.

Sportconvenant

Dankzij een sportconvenant kan de maatschappelijke kracht van sport in samenwerking met de overheid en bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties gezamenlijk en voor de lange termijn worden ingezet om een positieve verandering op het gebied van mensenrechten in een land mogelijk te maken. En dankzij concrete richtlijnen kunnen sporters en sportorganisaties op een verantwoorde manier deelnemen aan internationale evenementen en wedstrijden.

De KNVB is één van de initiatiefnemers geweest om FIFA te bewegen de mensenrechten een cruciale rol te laten spelen bij de toewijzing van een WK aan een potentieel gastland. Bidprocedures voor nieuwe WK’ s kennen nu een zogenoemde mensenrechtenparagraaf.

Bron: KNVB

 

Lees verder