KNVB verzoekt clubs geen activiteiten te houden rond Dodenherdenking

Traditioneel herdenkt Nederland op 4 mei om 20.00 uur met de Dodenherdenking de Nederlandse oorlogsslachtoffers. De KNVB vraagt clubs om op die dag na 18.00 uur geen voetbalactiviteiten meer te organiseren.

Om alle betrokkenen van de vereniging de kans te geven stil te staan bij de Dodenherdenking, verzoekt de KNVB de besturen van alle verenigingen om deze gedragslijn te volgen. Verenigingen die hun deuren al hebben geopend voor de jeugd om te trainen, wordt gevraagd dit gegeven in acht te nemen en op deze avond geen trainingen in te plannen.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder