Nico van der Knaap stelt zich herkiesbaar als voorzitter FeVoWest

FeVoWest houdt op 16 mei haar ledenvergadering in het clubgebouw van vv Lyra in De Lier. Deze zeventigste algemene ledenvergadering vangt aan om 20.00 uur.

Op 4 februari 1952 werd de Federatie van Voetbalverenigingen in de regio Westland gevormd en gaat sinds dat moment door het leven onder de korte aanduiding FeVoWest. Het is een samenwerkingsverband van voetbalverenigingen uit het Westland, Midden-Delfland en naaste omgeving.

Leden

Lid zijn elf voetbalverenigingen uit de gemeente Westland, drie verenigingen uit de gemeente Midden-Delfland, een vereniging uit Loosduinen, nu vallend onder de gemeente Den Haag en een vereniging uit Hoek van Holland, gemeente Rotterdam. FeVoWest bundelt dus zestien bij de KNVB aangesloten verenigingen. Deze verenigingen tellen ruwweg 10.000 actieve seniorenvoetballers en bovendien 5.000 jeugdleden. Daarbij moeten nog de duizenden vrijwilligers en supporters van de verenigingen gerekend worden.

Vertegenwoordiging

Het is gebruikelijk dat de Algemene Ledenvergadering wordt bezocht door de voorzitter en de secretaris van de aangesloten verenigingen, maar bij verhindering, wordt de aanwezigheid van een andere vertegenwoordiger van de vereniging op prijs gesteld.

Tijdens de vergadering wordt on der meer gesproken over het Westlands Elftal (speelt op zaterdag 23 juli tegen Westlandia) en bij het agendapunt bestuurssamenstelling, heeft voorzitter Nico van der Knaap (foto) zich weer beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder