Excelsior’20 zet punt achter voetbal op zondag

Deze week heeft het voetbalbestuur van het Schiedamse Excelsior’20 besloten om vanaf komend voetbalseizoen de overstap te maken van het prestatieve zondagvoetbal naar de zaterdag. Het bestuur is tot dit besluit gekomen na overleg met de technische commissie, staf en spelersgroep.

,,In onderling overleg zijn wij tot de conclusie gekomen dat het prestatieve voetbal niet meer haalbaar is op de zondag. De laatste jaren is een duidelijke tendens zichtbaar. Het prestatieve voetbal op de zondag neemt sterk af en is in de regio West gehalveerd in de laatste jaren. Dit maakt dat voor competitiewedstrijden steeds grotere afstanden moeten worden afgelegd waardoor de spelers meer tijd kwijt zijn voor een wedstrijd. Daarnaast kiezen steeds meer (jeugd) spelers om te voetballen op de zaterdag en de zondag vrij te houden voor allerlei andere doeleinden”, aldus het bestuur op haar site.

Impuls

,,Met dit besluit willen we binnen Excelsior’20 onze zaterdagselectie een kwalitatieve en kwantitatieve impuls geven en met een zo sterk mogelijke selectie aantreden in de zaterdag vierde klasse”, gaat het bestuur verder. ,,Een selectie die ook gekenmerkt wordt door veel bekende gezichten en stafleden binnen de club. Het doet ons daarom goed om te kunnen bevestigen dat nu al bekend is dat een groot deel van onze zondagselectie de overstap zal maken naar de zaterdagselectie.”

Belang

Het bestuur van Excelsior’20 is ervan overtuigd met dit besluit te hebben gehandeld in het belang van Excelsior’20 en haar leden. Het bestuur heeft hierbij tijdig geanticipeerd op de veranderende omgeving en besluiten genomen, die de club gereedmaakt voor de toekomst. Na ruim honderd jaar prestatief te hebben gevoetbald op de zondag, wordt het hart van Excelsior’20 nu voortgezet op de zaterdag.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder