Blauw Zwart ontvangt Erepenning en KNVB-jubileumvlag

||

Afgelopen dinsdag overhandigde burgemeester Leendert de Lange de Koninklijke Erepenning aan het bestuur van RKSV Blauw-Zwart. De KNVB leverde bekende jubileumvlag én er was een verrassing voor voorzitter André van Herk.

De Wassenaarse vereniging vierde op deze dag met een receptie haar 100-jarig bestaan in het clubhuis op De Schulpwei. De Koninklijke Erepenning, met de beeltenis van Koning Willem Alexander, is een ereteken, dat aan stichtingen, instellingen of sportverenigingen kan worden toegekend door de Koning.

Burgemeester De Lange: ,,Deze Koninklijke Erepenning is een bijzondere blijk van waardering voor het bestuur, alle leden, de vrijwilligers en niet te vergeten de trouwe sponsoren van deze vitale honderdjarige Wassenaarse club. Blauw-Zwart is zoveel meer dan een voetbalvereniging met een rijke historie. Zij staat midden in de samenleving en verbindt zo op een unieke wijze heel veel Wassenaarders.”

Sprakeloos

Als niet aankondigde ‘gastspreker’ nam hierna vicevoorzitter Kees Harberink het woord. Als dank voor de steun als supporter, voorzitter maar zeker ook sponsor werd de net gerenoveerde tribune omgedoopt tot de ‘André van Herk tribune’. Dit werd zichtbaar met mooie drone-beelden en was een prachtige manier om voorzitter Van Herk een keer sprakeloos te laten. Kees Wenneker overhandigde namens de KNVB een speciale jubileumvlag aan het voltallige bestuur.

Het begon allemaal 100 jaar geleden met Kapelaan H.J.C. van der Burg. Hij vond dat er naast godsdienstig onderwijs ook ontspanning moest zijn. De gekozen oprichtingsdatum, 29 juni 1921, was destijds de feestdag van de Apostelen Petrus en Paulus, een katholieke zondag. Het eerste veld waarop gevoetbald werd lag naast de Willibrordus-kerk.

© Haaglanden Voetbal

(Foto’s: Blauw Zwart – Hugo Smit)

Lees verder