Voorlopig nog geen start nieuwbouw FC Zoetermeer

Dat FC Zoetermeer op redelijk korte termijn kan gaan beschikken over nieuwbouw, zit er voorlopig niet in. De bouwcommissie had verwacht in mei een uitgewerkte begroting te krijgen van de aannemer en in de zomer te kunnen beginnen met de voorbereidingen voor de sloop.

Echter, de zomerstop is al lang begonnen en het clubgebouw staat er nog en dit zal voorlopig wel even zo blijven. De bouwcommissie heeft namelijk pas recent een begroting gekregen die ook nog eens veel hoger is dan voorzien. Bovendien is de vergunningsaanvraag flink vertraagd door een extra flora- en faunaonderzoek. Ook voor de gemeente is de kostenraming voor de was- en kleedaccommodatie veel hoger dan waar het budget voor heeft en hierover zijn de wethouder en de gemeenteraad eind vorige week geïnformeerd. FC Zoetermeer zal moeten afwachten wanneer hier duidelijkheid over komt en dat kan weleens maanden gaan duren.

Kosten verlagen

In de tussentijd wordt door FC Zoetermeer en haar partners en de gemeente gekeken naar mogelijkheden om de kosten te verlagen, al zal dat beperkt mogelijk zijn. Als voetbalvereniging met een groeiend ledenaantal houdt FC Zoetermeer als uitgangspunt dat het een kwalitatief goed gebouw wil neerzetten met voldoende ruimte en waar leden en bezoekers zich thuis voelen. Dat betekent dat de bouwcommissie goed moet bekijken waar concessies mogelijk zijn en waar dit niet gewenst is. ,,Dat heeft natuurlijk ook invloed op de financiering en daar gaan we de komende weken mee aan de slag. Ook kijken we samen met de gemeente of de huidige was- en kleedaccommodatie kan worden opgeknapt, het liefst nog voor het begin van komend seizoen”, aldus de bouwcommissie van FC Zoetermeer.

Update

FC Zoetermeer betreurt de gang van zaken, vooral ook omdat de club al meerdere keren vertraging heeft opgelopen de afgelopen jaren. ,,We leken dichtbij te zijn in april, maar dat is nu helaas niet zo. Ook deze tegenslag zullen we overwinnen, we gaan in ieder geval met goede moed door met de voorbereidingen en verwachten in september een update te kunnen geven over de planning en financiering”, laat de bouwcommissie tot slot weten aan de leden. Op de illustratie een idee van het nieuwe gewenste onderkomen van FC Zoetermeer.

© Haaglanden Voetbal

                                                      MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Lees verder