Tweede Kamer: landelijk expertiseteam veiligheidscontrole stadions

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen voor het inzetten van internationale expertise om toe te zien op de veiligheid van stadions. Deze motie is in lijn met de visie van de KNVB en vanuit de bond werd al geruime tijd gepleit voor deze stap. Alle Kamerleden hebben voor de motie gestemd.

In de motie stellen de Kamerleden dat:

  • Constructieve veiligheid van voetbalstadions van levensbelang is, gelet op eerdere incidenten;
  • Veiligheid van bezoekers in voetbalstadions een combinatie is van constructieve veiligheid en kennis over dynamische belasting en beide vormen van kennis zeer specifiek zijn;
  • Deze kennis niet bij iedere verantwoordelijke gemeente te organiseren is;
  • Deze kennis op internationaal niveau voorhanden is.

Vanuit deze argumenten wordt er in de motie aan de regering gevraagd deze expertise, samen met gemeenten, in te zetten vanuit een landelijk expertiseteam zodat regelmatig toegezien wordt op de veiligheid van onder andere stadions en andere grote evenementengebouwen.

Op 21 mei van dit jaar bracht Tweede Kamerlid Peter de Groot (VVD), een werkbezoek aan de KNVB om in gesprek te gaan over dit onderwerp. De KNVB blijft met betrokken partijen in contact over de uitwerking van de motie.

(Bron: KNVB)

Lees verder