Zoetermeer

Nieuws

BSC’68 op zoek naar nieuwe bestuursleden

Op dinsdag 22 november houdt BSC’68 haar Algemene Ledenvergadering. Diverse bestuursleden zijn herkiesbaar, maar de club moet ook op zoek…