Commissie PensionADO’s

Sinds 2012 organiseert deze commissie de jaarlijkse PensionADO-dag. In 2020 heeft het bestuur een wijziging ondergaan en bestaat sindsdien uit:

Ron van Baaren, Hans Verhagen(vz), Rik Musch(penningmeester), Frans Leermakers(secr.), Karel Bouwens en Cees Tempelaar