Reglement Haaglanden Voetbal Toernooi Jeugdteams

ALGEMEEN

1.
Het Haaglanden Voetbal Toernooi door TR Media, producent van het merk Haaglanden Voetbal en staat onder leiding van de toernooicommissie..

2.
Het inschrijfgeld bedraagt.€ 15,00 per deelnemend team.


GERECHTIGHEID TOT DEELNAME

3.
Aan het Haaglanden Voetbal Toernooi voor jeugdteams kan worden deelgenomen door de voor de KNVB-competitie ingeschreven eerste jeugdteam binnen een categorie van verenigingen uit de regio Haaglanden.

4.
Teams die door de KNVB uit de competitie zijn genomen, worden ook uitgesloten van de deelname aan het Haaglanden Voetbal Toernooi.

5.
Gerechtigd tot deelname zijn spe(e)l(st)ers, die ook in het seizoen 2018-2019 gerechtigd zijn uit te komen in wedstrijden voor de betrokken club en geboren zijn in het geboortejaar wat per leeftijdscategorie is vastgesteld.

 

Categorie Geboortejaar
JO17 / MO17 2002 – 2003
JO15 / MO15 2004 – 2005
JO13 / MO13 2006
JO12 2007
JO11 / MO11 2008
JO10 2009
JO9 2010

 

Ook de dispensatieregels van de KNVB zijn van toepassing (handboek pagina 36-37).

 

Categorie Dispensatie
   
JO9, JO10 Maximaal 1 dispensatiespeler per team
JO11, JO12, MO11 Maximaal 2 dispensatiespelers per team
MO13, MO15, MO17 Maximaal 3 dispensatiespelers per team
JO13 Maximaal 3 dispensatiespelers per team uitkomend in de 1e klasse of  lager
JO15, JO17 Maximaal 3 dispensatiespelers per team uitkomend in de 2e klasse of  lager

 

6.
Er is geen spelerspas controle voorafgaand aan de wedstrijden, mocht een scheidsrechter twijfel hebben bij een speler of die wel in de leeftijdscategorie hoort mag er om legitimatie gevraagd worden.

7.
Spelers die in de reguliere competitie- en/of bekerwedstrijden zijn uitgesloten, mogen deelnemen aan de wedstrijden van het Haaglanden Voetbal Toernooi. De spelers die (voor een bepaalde periode) door de KNVB zijn geschorst, mogen NIET deelnemen aan het Haaglanden Voetbal Toernooi.

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA EN VERLOOP

8.
Het programma voor het toernooi wordt door de toernooicommissie vastgesteld en gepubliceerd op de website van Haaglandenvoetbal.nl.

9.
Na afloop van alle wedstrijden dient het digitale wedstrijdformulier op de site van Haaglandenvoetbal te worden ingevuld door de thuisclub.

Het wedstrijdformulier is te benaderen via de volgende link:

Wedstrijdformulier Jeugd

10.
De wedstrijden worden gespeeld volgens het knock-out systeem, dat wil zeggen dat men na een nederlaag van verdere deelneming is uitgesloten. Bij een gelijke stand na de volledige speeltijd zal er een strafschoppenserie genomen moeten worden volgens de richtlijnen van de KNVB.

11.
Indien het veld niet bespeelbaar is, moet dit op de wedstrijddag worden gemeld bij de wedstrijdcoördinator André Bellekom, telefoon 06-41649514. De deelnemende verenigingen wordt verzocht voor de keuring van de velden contact op te nemen met hun consul. Scheidsrechters kunnen voor informatie of hun wedstrijd wel of niet doorgaat na 17.00 uur contact opnemen met de (wedstrijd)secretaris van de thuisspelende vereniging of de website  www.haaglandenvoetbal.nl raadplegen. (Probeer bij afgelasting uit te wijken naar een kunstgrasveld).

12.
Bij het vaststellen van de wedstrijden wordt het uitgangspunt gehanteerd dat deze in principe op de woensdag worden vastgesteld. In onderling overleg kan op een andere dag worden gespeeld. Indien de clubs niet tot overeenstemming komen over een andere speeldag, dan dient de wedstrijd op de door de toernooicommissie vastgestelde dag te worden gespeeld. In de volgende situatie dient in ieder geval een andere speeldag met de tegenpartij te worden afgesproken:

  • indien de KNVB West II voor één van de elftallen een competitie- of bekerwedstrijd heeft

Komen de clubs niet tot overeenstemming over een andere speeldag, dan zal de toernooicommissie een wedstrijddag vaststellen. Bij eventuele afgelasting wordt de wedstrijd in onderling overleg (en met goedkeuring van de toernooicommissie) doorgeschoven naar een nieuwe datum, die ligt vóór de datum van de volgende ronde.

13.
Gedurende het toernooi vangen alle wedstrijden in principe aan op de gepubliceerde tijd op de website www.haaglandenvoetbal.nl. In onderling overleg kan een andere aanvangstijd afgesproken worden. Van een tijdswijziging dient ook de wedstrijdcoördinator in kennis te worden gesteld.

Komen de clubs niet tot overeenstemming, dan beslist de toernooicommissie.

14.
De speeltijden per leeftijdscategorie zijn:

Categorie Speeltijd
JO17 / MO17             (11×11) 2x 40 min.
JO15 / MO15             (11×11) 2x 35 min.
JO13 / MO13             (11×11) 2x 30 min.
JO11/ MO11/JO12    (8 x 8) 2x 30 min. / veld iets kleiner dan een half veld (64 lang bij 42,5 meter breed)
JO10                            (6 x 6) 2x 25 min. / op een kwart veld (42,5 lang bij 30 meter breed)
JO9                              (6 x 6) 2x 20 min. / op een kwart veld (42,5 lang bij 30 meter breed)

15.
In het Haaglanden Voetbal Toernooi voor Jeugdteams’ mogen per wedstrijd 5 wisselspelers worden ingezet. Bij JO17 en JO15 is tot de kwartfinale de regeling van categorie B (doorwisselen) van toepassing met uitzondering als er twee cat. A ploegen tegen elkaar spelen. Vanaf de kwartfinale is bij JO17 en JO15 doorwisselen niet meer toegestaan.

16.
Bij een gelijkspel valt de beslissing door het nemen van strafschoppen volgens de regels van de KNVB. Dit betekent dus dat de normale speeltijd van een wedstrijd niet wordt verlengd.

17.
Vanaf de halve finales wordt door de toernooicommissie een scheidsrechter aangesteld bij de JO13 – JO15 en JO17-MO15-MO17. Indien door onvoorziene omstandigheden de aangestelde scheidsrechter niet aanwezig is, doch een andere scheidsrechter, (niet) lid van één van de betrokken verenigingen, bereid is als zodanig op te treden, dan zijn de verenigingen verplicht deze scheidsrechter te aanvaarden voor de gehele wedstrijd.

18.
De indeling van de wedstrijdenreeks wordt na het spelen van elke ronde door loting bepaald.

Locatie en tijdstip worden door de toernooicommissie vastgesteld.

19.
De eerstgenoemde vereniging tijdens de loting wordt als thuisspelende vereniging beschouwd en dient eveneens zorg te dragen voor het benodigde materiaal. In onderling overleg overeengekomen wedstrijdwijzigingen dienen schriftelijk te worden bevestigd aan André Bellekom via de mail jeugdtoernooi@haaglandenvoetbal.nl.

20.
Elke thuisspelende club dient direct na afloop van de wedstrijd de uitslag per email (jeugdtoernooi@haaglandenvoetbal.nl) en/of via het wedstrijdformulier op de website te melden.

21.
Ten overvloede wijst de toernooicommissie erop, dat protesten niet in behandeling worden genomen.

FINALE

22.
De winnaar van de finale ontvangt na afloop van de wedstrijd een bokaal verbonden aan de eerste prijs. De verliezend finalist ontvangt ook een bokaal.

TUCHTZAKEN

23.
Gele kaarten opgelopen in dit toernooi leiden alleen tot uitsluiting(en) in dit toernooi en niet voor KNVB-competitie- en/of bekerwedstrijden!

24.
Ten aanzien van gegeven waarschuwingen wordt een ander systeem gehanteerd dan in reguliere competitiewedstrijden. Het volgende registratiesysteem is van toepassing:

  • eerste gele kaart: Registratie, nog géén strafoplegging;
  • tweede gele kaart: Registratie nog géén strafoplegging;
  • derde gele kaart: uitsluiting in de eerstvolgende wedstrijd van dit toernooi;
  • vierde gele kaart: uitsluiting in de eerstvolgende TWEE wedstrijden in dit toernooi;
  • 2 gele kaarten in 1 wedstrijd: uitsluiting de eerstvolgende wedstrijd in dit
  • Alle directe rode kaarten leiden automatisch tot uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd in dit

De hoogte van de straf  – voor dit toernooiwordt bepaald aan de hand van de ontvangen rapportages.

25.
Een team, dat in geval van collectief wangedrag ten opzichte van de (assistent-)scheidsrechter en/of wangedrag in de vorm van vechtpartij of andere gewelddadige handelingen schuldig wordt bevonden aan het staken van een wedstrijd, kan door de toernooicommissie, uit het toernooi worden gehaald en kan tevens van het eerstvolgende toernooi worden uitgesloten. Afhankelijk van de omvang van het wangedrag kan de toernooicommissie besluiten de rapportages door te sturen naar de KNVB. Dit laatste geldt ook als een individuele speler/trainer zich te buiten gaat aan ernstig wangedrag jegens de scheidsrechter of een tegenspeler.

26.
Tegen de door toernooicommissie opgelegde uitsluitingen, zoals genoemd in artikel 24 en 25, is geen beroep mogelijk.

27.
Indien geconstateerd wordt dat een elftal in een wedstrijd een niet-gerechtigde speler heeft laten meespelen, verliest het in overtreding zijnde elftal de betreffende wedstrijd met 3-0. Hierdoor plaatst de tegenstander zich automatisch voor de volgende ronde.

28.
Als een vereniging zich na de loting voor de eerste ronde uit het toernooi terugtrekt, wordt een bedrag van € 10,00 in rekening gebracht. De tegenstander wordt een reglementaire 3-0 overwinning toegewezen. Hierdoor plaatst de tegenstander zich automatisch voor de volgende ronde.

SLOTBEPALINGEN

29.
Bij eventuele vragen met betrekking tot het toernooi kan contact opgenomen worden met de wedstrijdcoördinator André Bellekom, telefoon 06-41649514.

30.
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.