Reglement Senioren-Vrouwen-O23

ALGEMEEN

1.
Het Haaglanden Voetbal Toernooi wordt georganiseer door TR Media, producent van het merk Haaglanden Voetbal en staat onder leiding van de toernooicommissie.

INSCHRIJVING

2.
Het inschrijfgeld bedraagt:
€ 65,00 per deelnemend standaardteam Mannen
€ 30,00 per deelnemend O23- en vrouwenteam

GERECHTIGHEID TOT DEELNAME

3.
Aan het Haaglanden Voetbal Toernooi kan worden deelgenomen door de voor de KNVB-competitie ingeschreven standaardelftallen en vrouwenteam uit de regio Haaglanden.

 • Het toernooi om de Sir Winston Cup staat open voor teams uitkomend in 2e klasse of hoger (standaardteams)
 • Het toernooi om de Halve Maan Cup staat open voor teams uitkomend in de 3e of 4e klasse (standaardteams).
 • Het toernooi om de Beltona Cup staat open voor O23-teams.
 • Het toernooi om de ASTA Casino Cup staat open voor Vrouwen1 en MO19-teams. Clubs zijn gerechtigd om zowel een Vrouwen 1- als een MO19-team in te schrijven.

4.
Teams die door de KNVB uit de competitie zijn genomen, worden ook uitgesloten van de deelname aan het Haaglanden Voetbal Toernooi.

5.
Gerechtigd tot deelname zijn spelers, die ook in het seizoen 2019-2020 gerechtigd zijn uit te komen in wedstrijden voor de betrokken club. Voor de Beltona O23-Cup geldt dat spelers kunnen deelnemen als zij geboren zijn in 1997 of later. Dispensatiespelers zijn dus niet toegestaan.

6.
Spelers die in de reguliere competitie- en/of bekerwedstrijden zijn uitgesloten, mogen deelnemen aan de wedstrijden. De spelers die (voor een bepaalde periode) door de KNVB zijn geschorst, mogen NIET deelnemen aan het Haaglanden Voetbal Toernooi.

WEDSTRIJDPROGRAMMA

7.
Het programma voor het toernooi wordt door de toernooicommissie vastgesteld en gepubliceerd op de website van Haaglandenvoetbal.nl.

8.
De wedstrijden voor mannen en O23 (behoudens de finale) worden op de dinsdagavonden vastgesteld. De wedstrijden van de vrouwen (behoudens de finale) op woensdagavond.

In onderling overleg kan op een andere dag worden gespeeld. Indien de clubs niet tot overeenstemming komen over een andere speeldag, dan dient de wedstrijd op de door de toernooicommissie vastgestelde dag te worden gespeeld.

In de volgende situaties dient in ieder geval een andere speeldag met de tegenpartij te worden afgesproken:

 • van de thuisspelende vereniging spelen twee elftallen (zaterdag en zondag) een thuiswedstrijd;
 • indien de KNVB West II voor één van de elftallen een competitie- of bekerwedstrijd heeft vastgesteld.
 • indien de thuisspelende vereniging gebruik maakt van een accommodatie, die met andere verenigingen wordt gedeeld;

Komen de clubs niet tot overeenstemming over een andere speeldag, dan zal de toernooicommissie een wedstrijddag vaststellen. Uitgangspunt is hierbij dat de wedstrijden op dinsdagavond (mannen en O23) wordt gespeeld en bij de vrouwen op woensdag, tenzij beide clubs akkoord gaan met een andere dag!

AFGELASTING

9.
Bij eventuele afgelasting wordt de wedstrijd in onderling overleg (en met goedkeuring van de toernooicommissie) doorgeschoven naar een nieuwe datum, die ligt vóór de datum van de volgende ronde.

Verenigingen wordt verzocht bij een afgelasting indien mogelijk uit te wijken naar een kunstgrasveld.

10.
Indien het veld niet bespeelbaar is, moet dit op de wedstrijddag worden gemeld bij de wedstrijdcoördinator Kees Wenneker, telefoon 06-19199742. De deelnemende verenigingen wordt verzocht voor de keuring van de velden contact op te nemen met hun consul

11.
Scheidsrechters kunnen voor informatie of hun wedstrijd wel of niet doorgaat na 17.00 uur contact opnemen met de (wedstrijd)secretaris van de thuisspelende vereniging of de website www.haaglandenvoetbal.nl raadplegen. Contactpersoon voor scheidsrechterszaken is namens de toernooicommissie: Hans Slootmaker (06-17256819)

WEDSTRIJDVERLOOP

12.
Gedurende het toernooi vangen alle wedstrijden (behoudens de finale) in principe aan om 20.00 uur. In onderling overleg kan een andere aanvangstijd afgesproken worden. Van een tijdswijziging dient ook de wedstrijdcoördinator in kennis te worden gesteld. Komen de clubs niet tot overeenstemming, dan beslist de toernooicommissie.

13.
De wedstrijden kunnen ook op kunstgrasvelden worden gespeeld (bijvoorbeeld omdat de thuisspelende club niet over veldverlichting op het eerste veld beschikt)

14.
De spelregels van de KNVB worden in alle toernooien gehanteerd.

Uitzondering is het aantal wisselspelers. Voor elke speelcategorie geldt dat er vijf (5) keer gewisseld mag worden.

Na afloop van elk duel (ongeacht de uitslag) uit de eerste ronde wordt een strafschoppenserie genomen die bepalend kan zijn bij een gelijke eindstand in de poule.

15.

Sir Winston Cup
De eerste ronde vindt plaats in poulevorm. De nummers 1 van poules A t/m I plaatsen zich voor de 2e ronde.

De volgorde in de poules wordt als volgt bepaald:
1. Aantal wedstrijdpunten
2. Doelsaldo
3. Onderling resultaat
4. Aantal doelpunten voor
5. Strafschoppen
6. Loting

Ook de 7 beste nummers 2 van de poules A t/m I plaatsen zich voor de 2e ronde. Dit wordt als volgt bepaald:

1. Aantal wedstrijdpunten
2. Doelsaldo
3. Aantal doelpunten voor
4. Loting

Vanaf de tweede ronde wordt gespeeld volgens het knock-out systeem, dat wil zeggen dat men na een nederlaag van verdere deelneming is uitgesloten. Bij een gelijkspel valt de beslissing door het nemen van strafschoppen volgens de reglementen van de KNVB.

16.

Halve Maan Cup

De eerste ronde vindt plaats in poulevorm. De nummers 1 van poules A t/m O plaatsen zich voor de 2e ronde.

De volgorde in de poules wordt als volgt bepaald:
1. Aantal wedstrijdpunten
2. Doelsaldo
3. Onderling resultaat
4. Aantal doelpunten voor
5. Strafschoppen
6, Loting

Ook de beste nummers 2 van de poules A t/m O plaatsen zich voor de 2e ronde. De beste nummer 2 wordt als volgt bepaald:

De volgorde in de poules wordt als volgt bepaald:
1. Aantal wedstrijdpunten
2. Doelsaldo
3. Aantal doelpunten voor
4. Loting

Vanaf de tweede ronde wordt gespeeld volgens het knock-out systeem, dat wil zeggen dat men na een nederlaag van verdere deelneming is uitgesloten. Bij een gelijkspel valt de beslissing door het nemen van strafschoppen volgens de reglementen van de KNVB.

17.

Beltona Cup

De eerste ronde vindt plaats in poulevorm. De nummers 1 van poules A t/m H plaatsen zich voor de 2e ronde.

De volgorde in de poules wordt als volgt bepaald:
1. Aantal wedstrijdpunten
2. Doelsaldo
3. Onderling resultaat
4. Aantal doelpunten voor
5. Strafschoppen
6, Loting

Vanaf de tweede ronde wordt gespeeld volgens het knock-out systeem, dat wil zeggen dat men na een nederlaag van verdere deelneming is uitgesloten. Bij een gelijkspel valt de beslissing door het nemen van strafschoppen volgens de reglementen van de KNVB.

18.

ASTA Casino Cup (vrouwen)

De wedstrijden worden gespeeld volgens het knock-out systeem, dat wil zeggen dat men na een nederlaag van verdere deelneming is uitgesloten. Bij een gelijkspel valt de beslissing door het nemen van strafschoppen volgens de reglementen van de KNVB.

19. Aanstelling scheidsrechters

Niet van toepassing voor de ASTA Casino Cup (vrouwen)
Voor elke wedstrijd wordt door de toernooicommissie een scheidsrechter aangesteld. Indien door onvoorziene omstandigheden de aangestelde scheidsrechter niet aanwezig is, doch een andere scheidsrechter, niet-lid van één van de betrokken verenigingen, bereid is als zodanig op te treden, dan zijn de verenigingen verplicht deze scheidsrechter te aanvaarden voor de gehele wedstrijd.

ASTA Casino Cup (vrouwen)
Bij de ASTA Casino Cup worden scheidsrechters pas vanaf de halve finales aangesteld. Voor duels in de 1e en 2e ronde moeten de clubs zelf zoor een scheidsrechter zorg dragen.

20. Aanstelling assistent-scheidsrechters

Alleen van toepassing voor de Sir Winston Cup
Vanaf de kwartfinales worden neutrale assistent-scheidsrechters aangesteld. De toernooicommissie kan hiervan afwijken, d.w.z. ook bij andere duels vanaf de tweede ronde neutrale assistent-scheidsrechters aanstellen.

In alle overige gevallen moeten de clubs zelf voor assistent-scheidsrechters zorg te dragen.

21. Wedstrijdformulier

Zo spoedig mogelijk na afloop van de duels moet door de scheidsrechter het digitale wedstrijdformulier ingevuld worden.
https://haaglandenvoetbal.nl/hv-toernooi/wedstrijdformulier-toernooi/

Van de thuis- en uitspelende club wordt verwacht dat zij de scheidsrechter ondersteunen in het invullen van het formulier.

LOTING

22.
De indeling van de wedstrijdenreeks wordt na het spelen van elke ronde door loting bepaald. Locatie en tijdstip worden, in overleg met de toernooicommissie, vastgesteld.

23.
De eerstgenoemde vereniging tijdens de loting wordt als thuisspelende vereniging beschouwd en dient eveneens zorg te dragen voor het benodigde materiaal. In onderling overleg overeengekomen wedstrijdwijzigingen dienen schriftelijk te worden bevestigd aan Kees Wenneker, (toernooi@haaglandenvoetbal.nl)

24.
Ten overvloede wijst de toernooicommissie erop, dat protesten niet in behandeling worden genomen.

FINALE

25.
De winnaar van de finale ontvangt na afloop van de wedstrijd een bokaal verbonden aan de eerste prijs. De verliezend finalist ontvangt ook een bokaal.

Alleen van toepassing voor de Sir Winston Cup
De winnaar van de finale ontvangt na afloop van de wedstrijd als wisselprijs de ‘Sir Winston Cup’ De ‘Sir Winston Cup’ mag door de winnende vereniging één jaar worden gekoesterd en dient tenminste één week voor de eerste loting van het volgende toernooi te worden ingeleverd bij de redactie van Haaglanden Voetbal. Indien een club drie jaar achtereen of vijfmaal in totaal de beker heeft veroverd, wordt deze definitief de bezitter van de Cup. Bovendien ontvangt de winnaar een cheque te besteden bij een trainingskamp in binnen- of buitenland bij Traningskampen.nl en de verliezend finalist een volledig verzorgd diner voor de selectie en begeleiding (max. 24 personen) in Grand-Café restaurant De Halve Maan.

TUCHTZAKEN

26.
Gele en rode kaarten opgelopen in dit toernooi leiden alleen tot uitsluiting(en) in dit toernooi en niet voor KNVB-competitie- en/of bekerwedstrijden, tenzij de oorzaak dusdanig ernstig is dat de toernooicommissie anders doet besluiten.

27.
Ten aanzien van gegeven waarschuwingen wordt een ander systeem gehanteerd dan in reguliere competitiewedstrijden. Het volgende registratiesysteem is van toepassing:

 • eerste gele kaart: Registratie, nog géén strafoplegging;
 • tweede gele kaart: Registratie nog géén strafoplegging;
 • derde gele kaart: uitsluiting in de eerstvolgende wedstrijd van dit toernooi;
 • vierde gele kaart: uitsluiting in de eerstvolgende TWEE wedstrijden in dit toernooi;
 • 2 gele kaarten in 1 wedstrijd: uitsluiting de eerstvolgende wedstrijd in dit toernooi.
 • Alle directe rode kaarten leiden automatisch tot uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd in dit toernooi.

De hoogte van de straf – voor dit toernooi – wordt bepaald aan de hand van de ontvangen rapportages.

28.
Tegen de door toernooicommissie opgelegde uitsluitingen, zoals genoemd in artikel 27, is geen beroep mogelijk.

29. Een team, dat in geval van collectief wangedrag ten opzichte van de (assistent-)scheidsrechter en/of wangedrag in de vorm van vechtpartij of andere gewelddadige handelingen schuldig wordt bevonden aan het staken van een wedstrijd, kan door de toernooicommissie, uit het toernooi worden gehaald en kan tevens van het eerstvolgende toernooi worden uitgesloten.

Afhankelijk van de omvang van het wangedrag kan de toernooicommissie besluiten de rapportages door te sturen naar de KNVB. Dit laatste geldt ook als een individuele speler/trainer zich te buiten gaat aan ernstig wangedrag jegens de scheidsrechter of een tegenspeler. Tegen de door toernooicommissie opgelegde uitsluitingen is geen beroep mogelijk.

30. Indien geconstateerd wordt dat een elftal in een wedstrijd een niet-gerechtigde speler heeft laten meespelen, verliest het in overtreding zijnde elftal de betreffende wedstrijd met 3-0. Hierdoor plaatst de tegenstander zich automatisch voor de volgende ronde.

31.
Als een vereniging zich na de loting voor de eerste ronde uit het toernooi terugtrekt, wordt een bedrag van € 50,00 in rekening gebracht indien men zich uiterlijk 24 uur voor de aftrap van het betreffende duel (schriftelijk of via de mail) afmeldt bij de toernooicommissie. Als een vereniging zich later dan 24 uur voor een wedstrijd afmeldt, wordt er € 100,– administratiekosten in rekening gebracht. Indien een club zich terugtrekt uit het toernooi, wordt de tegenstander een reglementaire 3-0 overwinning toegewezen. De vereniging die zich na loting uit het toernooi terugtrekt verspeelt alle aanspraken op eventueel te winnen prijzen en kan voor deelname aan het volgende toernooi worden uitgesloten (de reden van afmelding speelt hierbij een rol).

32.
Gezien de opzet van het toernooi, stimulering van het amateurvoetbal, stelt de toernooicommissie zich op het standpunt dat geen entreegelden geheven mogen worden voor de wedstrijden die in het kader van het Haaglanden Voetbal Toernooi. Bij overtreding van deze regel volgt diskwalificatie en uitsluiting van deelname aan het volgende toernooi.

 

SLOTBEPALINGEN

33.
Bij eventuele vragen met betrekking tot het toernooi kan contact opgenomen worden met de wedstrijdcoördinator Kees Wenneker, telefoon 06-19199742.

34.
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.