sv Oosterheem-voorzitter Jules Lieveld: ,,Mijn droom is een nieuwe kantine”

Nieuws, Voetbalnieuws Geen reacties op sv Oosterheem-voorzitter Jules Lieveld: ,,Mijn droom is een nieuwe kantine” 412

Afgelopen dinsdag vond in de kantine van sv Oosterheem weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Er werd teruggekeken – zoals gebruikelijk – op het afgelopen seizoen. De nadruk lag echter op de toekomst. Haaglanden Voetbal maakt graag ruimte voor een club als sv Oosterheem. Een gesprekje dus met voorzitter Jules Lieveld naar aanleiding van die ALV.

Tekst: Philip Bras

Jules, in je opening legde je veel nadruk op de kernwaarden. Kun je dit nog eens toelichten?

,,Klopt, leuk dat dit is opgevallen. Er gebeurt momenteel ontzettend veel in de vereniging. We groeien bij de jeugd en krijgen te maken met heel veel nieuwe gezichten. We kunnen terugvallen op normen en waarden, maar dan worden vaak de schouders opgehaald. De kernwaarden zijn veel tastbaarder. Daar kunnen wij de leden op aanspreken. In een vereniging draait alles om energie, passie, eenheid, gezelligheid en sportiviteit. Daarbij hebben we als bestuur natuurlijk een voorbeeldfunctie. Ook wij moeten de kernwaarden respecteren.

Neem bijvoorbeeld de eerste kernwaarde, energie. Als je op zaterdagmorgen de jeugd ziet voetballen, met de trotse ouders langs de lijn, dan voel je de energie. En deze energie geeft ook weer kracht. Zo werkt dat.

Eenheid is ook zo’n belangrijke. In een vereniging als sv Oosterheem, met 400 leden, moet je wel gezamenlijk de schouders eronder willen zetten. Daar wijzen wij de leden op. Alleen dan kun je succesvol zijn en verder komen. Natuurlijk kennen wij ook spanning en kan niet iedereen het altijd met elkaar vinden. Maar door te wijzen op de kernwaarden moet je daar uit kunnen komen. Op een volwassen manier. De kernwaarden gaan wij herhalen en herhalen. Het moet deel uit gaan maken van de cultuur van de vereniging.”

De penningmeester heeft de financiële situatie van de vereniging toegelicht. Hoe staat de vereniging ervoor?

,,sv Oosterheem is financieel gezond. Het afgelopen seizoen hebben we een winst gerealiseerd van circa drieduizend euro. Dat is natuurlijk heel mooi, maar we hebben wel bijna negenduizend euro opzij moeten zetten omdat niet alle contributies geïnd zijn. Gelukkig hebben we een financiële commissie die druk bezig is om ervoor te zorgen dat alle zaken rond de betaling van contributies in betere banen geleid gaat worden. Als je ziet met hoeveel passie, jawel hier heb je weer een kernwaarde, deze groep aan de slag is gegaan, dan word ik hier heel enthousiast van. Dat geldt ook voor de kantinecommissie. Afgelopen seizoen hebben we een recordomzet gerealiseerd met een heel nette marge. Heel mooi natuurlijk en dit moeten we weten vast te houden.”

En daar komt de vraag weer. Hoe staat het met de nieuwe kantine?

,,Ja, die vraag kon ik wel verwachten. Zoals ik zojuist aangaf, zijn we financieel gezond, kunnen we alle rekeningen betalen, maar hebben we niet voldoende geld om zomaar een nieuwe kantine neer te zetten. Dit kan eigenlijk maar op één manier en dat is dat de leden van de vereniging, samen met de sponsorcommissie ervoor gaan zorgen dat we meer inkomsten gaan krijgen van sponsors. Onze penningmeester heeft me ingefluisterd dat als we veertig reclameborden weten te verkopen dat we dan met deze inkomsten bijna een nieuwe kantine kunnen neerzetten. Daar gaan we dus vol op inzetten. We zijn blij dat Ravi van Leeuwen zich bereid heeft gevonden om de coördinatie van de sponsoring op zich te nemen. Onze leden weten inmiddels dat ze bij hem terecht kunnen om informatie op te vragen. De sponsorcommissie heeft ook een heel mooi boekje samengesteld met alle informatie. Daar ben ik heel trots op.”

sv Oosterheem groeit vooral op zaterdag uit haar jasje. Zou een derde veld geen uitkomst bieden?

,,Inderdaad. Daar hebben we onlangs met de gemeente al een gesprek over gevoerd. In de Algemene Ledenvergadering hebben we dit ook aan de leden voorgelegd. Een derde veld is hard nodig, maar kost natuurlijk ook geld. Daarom gaan we de contributies met één euro per maand verhogen. Met de extra inkomsten kunnen we het derde veld betalen. De leden stonden achter de verhoging van de contributies. Anders had het niet gekund. De verhoging geldt overigens pas met ingang van het volgende seizoen. Dit seizoen blijven de contributies gelijk.

Een bijkomend voordeel is dat we daarmee ook meer jeugdleden kunnen aannemen. Als je ziet hoe groot de animo is bij de jeugd om bij sv Oosterheem te komen voetballen, dan is het derde veld echt noodzakelijk.”

Wat kwam er verder nog ter sprake?

,,Tijdens de vergadering, die overigens in een heel plezierige sfeer gevoerd werd, hebben we een aantal goede discussies gevoerd met de leden. Een aantal vragen konden we niet direct beantwoorden. We hebben afgesproken en beloofd dat we hier op korte termijn op terugkomen. En dat gaan we ook doen.”

En dan nog iets, de kernwaarde “sportiviteit”. Hoe denk jij hierover?

,, Dat vind ik heel belangrijk. Ik zeg dat zelfs altijd aan het begin van het seizoen bij mijn toespraakje bij het eerste team. Wees netjes naar de scheidsrechter en blijf altijd correct naar de tegenstander. Dus wat dit betreft, is mijn credo; “of je wint of verliest, gedraag je op het veld correct”. Dit moeten we echt als sv Oosterheem uitdragen.”

Het besturen van een voetbalvereniging lijkt een dagtaak. Je hebt het er druk mee.

,,Ja, er gaat inderdaad veel tijd inzitten. Maar met de gezelligheid die ik aantref in de vereniging vliegen de weken voorbij. Elke dag opnieuw ben ik, maar ook de andere leden van het bestuur, met de vereniging bezig. En we vinden het nog steeds leuk om te doen. Eén van de leden vroeg waarom het bestuur zich zo weinig op zondag laat zien. Eigenlijk realiseerden we ons dat niet eens. De elftallen die op zondag voetballen zitten net zo diep in ons hart als de voetballers die zaterdag tegen een bal trappen. Ik heb me voorgenomen om mijn gezicht ook af-en-toe op zondag te laten zien. Maar, en dat wil ik wel even kwijt, ik heb ook een dag nodig om weer een beetje bij te komen en om dingetjes te doen samen met mijn vrouw.”

Heeft Jules Lieveld nog dromen met het oog op sv Oosterheem?

,,Ja, natuurlijk. Een nieuwe kantine. In 2020 bestaan we twintig jaar. En in mijn dromen vindt het feest plaats in deze kantine. Het lijkt me heerlijk om in de toespraak die ik dan houd, terug te kijken op twintig enerverende jaren waarin we ontzettend veel hebben meegemaakt. Want dat is echt zo. We hebben veel meegemaakt en gaan ook de komende jaren nog heel veel meemaken. Daar kijk ik nu al naar uit. Mooi toch?”

Zoeken

Back to Top