De Vierde Helft (48)

Achtergrond, De vierde helft, Nieuws Geen reacties op De Vierde Helft (48) 219

In de derde jaargang, op de donderdag om de veertien dagen, laat Haaglanden Voetbal-redacteur Carel Goseling zijn licht schijnen over voetbalzaken. Dat kunnen onderwerpen zijn uit zowel het betaalde- als amateurvoetbal.

carel-goseling-2

CAO

Dat de KNVB zijn eigen gang gaat, is in voetballand algemeen bekend. Plannen die niemand ziet zitten, worden na korte op langere tijd toch gewoon doorgevoerd. Zo kwamen er een tweede- en derde divisie aan het begin van dit seizoen. In de tweede divisie spelen amateurclubs – van de zaterdag- en zondagafdeling – samen met tweede teams van profclubs. De derde divisie bestaat uit gescheiden afdelingen zaterdag en zondag. En ook daarin spelen amateurclubs samen met tweede teams van profclubs.

Dat er sprake is van oneerlijke concurrentie begrijpt iedereen. Profclubs kunnen, door hun betalingen en het beschikken over een brede selectie waarvan ook spelers uit het eerste deel kunnen uitmaken, kwalitatief beter voor de dag komen dan de amateurcollega’s.

De KNVB dacht dat verschil te kunnen opheffen door de amateurclubs in de tweede divisie te verplichten acht ‘contractspelers’ in dienst te nemen. Voor de amateurverenigingen in de derde divisie werd dat aantal op drie bepaald. Een aantal amateurclubs legde zich neer bij het dictaat vanuit Zeist. Een veertiental echter niet. En die zijn door de voetbalbond nu bestraft met puntenaftrek. Ze zijn op de ranglijst drie punten kwijtgeraakt.

Een nogal vreemde straf. De KNVB beroept zich op de cao. Nu staan die drie letters voor collectieve arbeidsovereenkomst. Collectief: dus gezamenlijk. Nu is een cao een overeenkomst tussen een werkgever, of meerdere werkgevers, en de werknemers. De onderhandelingen daarover worden normaliter gevoerd door de werkgever dan wel een organisatie van werkgevers en een vakbond. De KNVB is geen werkgever. En ook geen vakbond.

Er ligt een cao 2014-2018 voor het betaalde voetbal. Let wel: het betaalde voetbal. In de cao-tekst wordt ook gesproken over clubs in het betaalde voetbal. Over amateurclubs staat er in die tekst geen woord. En die tekst kan alleen worden aangepast als werkgever(s) en vakbond daarmee akkoord gaan. Er ligt echter geen aangepaste tekst. Er wordt niet eens over onderhandeld. Dus heeft de liggende cao, juridisch gesproken, helemaal geen rechtskracht voor amateurclubs. Zij zijn er dus niet aan gebonden.

De KNVB is bovendien een externe organisatie die niets te maken heeft met de wijze waarop een werkgever – lees een voetbalclub – omgaat met werknemers. Dus voetballers. Hoe zou u het vinden als bijvoorbeeld een gemeenteambtenaar ging bepalen hoe u uw huishouden in financiële zin vorm moest geven? Waaraan u uw geld moet uitgeven? En dat u een huishoudster of een kinderoppas in dienst moest nemen? Dat zou u toch nooit accepteren.

Maar de KNVB heeft daar in zijn hoogmogende wijsheid ‘schijt aan’. De Zeister leeuw brult en iedereen moet van angst op de rug gaan liggen, poten omhoog en zich over geven. Punten in mindering brengen staat als straf bij ernstige ongeregeldheden of als een team het veld afloopt. Als je er vrijwillig van afziet om spelers op te stellen die je dik betaalt, benadeel je jezelf (kwaliteit heeft immers een prijs). Dus waarom moet je daarvoor gestraft worden?

Daar komt nog iets bij. Zo’n twintig jaar geleden stond in de reglementen van de KNVB inzake amateurvoetbal dat spelers vergoedingen mochten krijgen voor onder andere kleding, maaltijden, vervoer, scholing. Toen clubs die daar gebruik van maakten problemen kregen met de belastingdienst en verwezen naar de KNVB-teksten, voegde de bond er gauw aan toe dat de clubs zelf wel overeenstemming moesten bereiken met de belastingdienst. Toen die toevoeging niet het door het door de bond gewenste effect – geen ‘gezeur’ en/of verantwoordelijkheid meer – had, verdwenen de zinsneden over betalingen aan amateurs helemaal uit de boeken. Kortom: beste amateurleden zoek het zelf maar uit! En nu amateurclubs dat zelf uitzoeken, komt de voetbalbond om de hoek met de eis dat er betaald moet worden. Het is de wereld op zijn kop.

Het Franse woord amateur betekent in het Nederlands ‘liefhebber’. En mensen die iets uit liefde doen, vragen daarvoor meestal geen geld. Bij de KNVB zijn ze dat kennelijk ‘vergeten’ in de drift het in verval geraakte Nederlandse voetbal op te peppen.

Met de verkeerde middelen, maar daar hebben ze in Zeist geen oren naar. Vanuit de ivoren toren kijkt men niet meer naar beneden. Naar het gewone ‘voetvolk’. Men kijkt alleen nog naar de horizon waar men een gouden glans meent te zien. Helaas, het is een fata morgana. Een luchtspiegeling.

© Haaglanden Voetbal

Zoeken

Back to Top