Column van Wim van den Berg

|

WERKGEVERS IN DE SPORT

Ik heb er twee mee mogen maken, omdat ik altijd de ambitie heb gehad in die sector verder te kunnen komen. Dat in een levensloop met dertien werkgevers is altijd nog 6,5 %, waar ik overigens met gemengde gevoelens op terugkijk. Maar wel heel erg leerzaam. Ik ken gelukkig nog vele (alle?) namen met wie ik van doen heb gehad, maar met name dan de wijze waarop één en ander ging toentertijd. Ik werkte bij Evenblij Verlichting in Leidschendam en zag een advertentie van de NSF (de toenmalige Nederlandse Sport Federatie gevestigd aan de Laan van Meerdervoort 1A), heb gesolliciteerd en ben aangenomen op de afdeling Financiële Zaken onder leiding van Paul Lut, waar Piet van der Harst de scepter zwaaide en wij ons bezig hielden met de verdeling van de Toto-gelden. Met wij bedoel ik ook en onder anderen Ria van Velsen, topzwemster (rugslag, zwom vaak “in de touwen” en thuis een zwart poesje had, tot groot vermaak van ook Theo van der Braak (oud DHBRK). De hele toko stond onder leiding van dr. Wim van Zijll (geboren 21.01.16) een voortreffelijk mensen-mens, waar ik groot respect voor had, ook al omdat hij mij op geweldige wijze ooit introduceerde bij al het personeel van de NSF met een gloedvol betoog, dat mij immer is bijgebleven. Na zijn intro kon ik bijna niet meer stuk, ook al heb ik daar niet zo gek lang gewerkt, maar wel heel erg leuk. Ik heb het nu over 1964, het jaar waarin Theo – eerder genoemd – al mijn diploma’s aan elkaar plakte omdat wij beiden gingen solliciteren bij Pavimentum, een bedrijf in vloerenmaterialen. Ik werd het. Theo niet. De boef.

MENSENMENS

In 1947 werd Wim van Zijll directeur van het NOC en toen in 1959 de NSF werd opgericht werd hij de eerste algemeen secretaris, naast Karel Lotsy als voorzitter. Prins Bernard was toen beschermheer van de NSF en heeft meegemaakt hoe Wim van Zijll (licentiaatsexamen L.O. aan de K.U. van Leuven en gepromoveerd magna cum laude in 1956) de NSF ging besturen. Een KANJER!!  Hij is 95 jaar geworden.

DE GROTE KNVB

Een ander verhaal is dan de KNVB als mijn werkgever van 01.11.1965 tot 02.11.1965. Ja, u leest het goed …..één dag! Na een hele procedure werd ik via Jan de Fouw aangenomen bij de controledienst van de Afdelingen van de KNVB en moest 02.11.65 met een jongeman vroeg in de morgen naar Brabant om daar de boeken te gaan controleren van de betreffende afdeling. Wist ik veel. Nee, ik wist zeker niet veel. En ik voelde mij er heel erg niet goed bij, niet geslapen en de andere morgen heel vroeg mijn collega gebeld dat ik er niet zou zijn (station HS). Of ik ziek was. Nee, ik kom gewoon helemaal niet meer. Ik heb bij de toenmalig big chief Henk Burgwal een claim ingediend van één dag werk plus vakantiegeld (en dat ook gekregen). Waar ging het nu om? Welaan, ik werd volkomen niet geaccepteerd, kreeg een plekje in de kelder om de jaarboeken maar eens door te lezen, ging naar de kantine waar niemand mij opving of zich om mij bekommerde, kortom…. ik voelde mij dusdanig verloren dat ik dacht. “wat doe ik hier….?”. Einde verhaal en geen spijt van. Ik was heel kort te gast bij een toentertijd oubollige organisatie met een credo van ons kent ons dat mij niet in de armen sloot en liet verpauperen. Niet goed denk ik nog steeds. Wel leerzaam. Kies voor jezelf!

Ik vond mede aanleiding voor deze column toen ik met een leuke groep mensen in Zeist was, onder wie Jan Huijbregts, thans 87 jaar jong en nog messcherp. Hem overkwam bijna wat mij in 1965 overkwam, toen Jan ook al actief bij de KNVB was. Jan was in Zeist een eenzame aanwezige, die vrijwel nergens ”bij hoorde” en die wij hebben omarmd als oud-Hagenees uit de Stuyvesantstraat in ons mooie Bezuidenhout. Vanaf de bar, met het glas in de hand “naar buiten”, lekker babbelend over vroeger (en daar kan Jan prima over vertellen!) en toen deelgenoot bij ons aan tafel bij het voortreffelijke buffet. Jan genoot zichtbaar en “hoorde er weer bij”. Ik was even terug in 1965 en dacht “dat nooit meer”. Vandaar….

Jan, ook een KANJER!!

WIM VAN DEN BERG

© Haaglanden Voetbal

 

 

 

Lees verder