Copyright

Op de inhoud van deze website rust copyright. TR Media bezit als uitgever van ‘Haaglanden  Voetbal.nl’ en ‘Haaglanden Voetbal TV’ het copyright op al het gepubliceerde en vertoonde materiaal (tenzij anders vermeld).

Overname van artikelen is alleen toegestaan na voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de uitgever (redactie@haaglandenvoetbal.nl)

Bij inhoud geleverd door andere partijen – zoals foto’s – ligt de copyright bij de leverancier van deze inhoud. Deze mag in geen enkele vorm of wijze overgenomen worden door anderen zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Indien foto’s of artikelen van deze website worden overgenomen – na voorafgaande toestemming– dan dienen daar als bronvermelding in ieder geval bij genoemd te worden Haaglanden Voetbal.nl en de naam van de betreffende fotograaf.

Navigatie