PensionADO’s

Oud-speler Harry Vreken (85) overleden

Oud-speler Harry Vreken van ADO is overleden. Hij werd 85 jaar. Al op zijn zestiende maakte hij zijn debuut voor het eerste elftal. De toenmalige trainer Ben tap achtte de tijd daarvoor, maar Harry’s vader moest daarvoor wel toestemming geven. Dat gebeurde ook, want pa Vreken was maar wat trots, dat zijn jongste zoon in ADO 1 zou gaan spelen. Tot en met 1962 zou Harry Vreken in 113 competitiewedstrijden, zeven bekerduels en 31 vriendschappelijke ontmoetingen in het hoogste elftal van de club acteren. In een periode van ruim tien jaar speelde hij dus in totaal 151 keer in ADO 1. In de Eredivisie kwam hij tot 34 optredens en scoorde daarin negenmaal.

Harry Vreken kwam uit een zeer sportminnende familie. Hij werd geboren en groeide op in de Van Ostadestraat, waar zijn vader een bakkerij had. Harry was de jongste van de drie zoons, die het gezin Vreken telde. Gerry was de oudste en maakte deel uit van het ADO dat in 1942 en 1943 landskampioen werd. Deze was ook omstreden, omdat hij niet te werk gesteld wilde worden in Duitsland, maar koos voor een aan de Duitse bezetter gelieerde organisatie. Hierdoor kon hij zich blijven wijden aan zijn voetballoopbaan bij ADO. Toch werd hem dit kwalijk genomen en moest de club na de oorlog verlaten. Hij werd prof in Frankrijk. Harry, die twaalf jaar jonger was, maakte deel uit van het ADO uit de jaren vijftig. Hij maakte de overgang mee van het amateurvoetbal naar het betaalde voetbal. Hij kwam ook uit voor het elftal van ADO, dat op 28 november 1954 zijn eerste wedstrijd als (semi)profclub speelde. Thuis in het Zuiderpark tegen EDO, dat met 1-2 won.

Een hoogtepunt in de loopbaan van Harry Vreken was het kampioenschap, dat ADO in het seizoen 1956-1957 behaalde in de Eerste divisie A en daardoor voor het eerst promoveerde naar de Eredivisie. Dat seizoen speelde hij zeven wedstrijden mee en scoorde daarin eenmaal. Dat ene doelpunt deed er wel toe, want daarmee droeg hij concreet bij aan de zege van 3-1, die ADO in het Zuiderpark boekte in de ‘big match’ tegen directe rivaal Alkmaar. Deze overwinning bracht ADO definitief op kampioenskoers en richting Eredivisie. Op 5 mei 1957 ging de kampioensvlag in top na de thuiszege van 3-0 op De Graafschap.

Snelheid, hard schieten en een scherpe demarrage waren de sterkste wapens van Harry Vreken, die vrijwel altijd fungeerde als rechtsbuiten. In ADO’s kampioensjaar maakte hij deel uit van de vijfmansvoorhoede met Theo Timmermans (rechtsbinnen), Carol Schuurman (midvoor), Mick Clavan (linksbinnen) en Lex Rijnvis (linksbuiten). Harry Vreken toonde zich in rechtstreekse duels met tegenstanders enigszins voorzichtig. De gereserveerde indruk, die hij maakte, zal ongetwijfeld gekomen zijn door het feit, dat hij tweemaal zijn been brak. De eerste keer was dat op school, de tweede keer op het voetbalveld. Het aantal wedstrijden, dat hij speelde, was ongetwijfeld veel hoger geweest, als zijn blessuregevoeligheid hem niet diverse keren parten zou hebben gespeeld.

Na de invoering van het betaalde voetbal is Harry Vreken altijd semiprof gebleven. Hij werkte bij de Rijkscentrale Mechanische Administratie, dat later het Rijkscomputercentrum werd. Voor geen prijs wilde hij zijn baan daar opgeven. Toen ADO vanaf 1962 vaker overdag ging trainen, betekende dat min of meer het einde van zijn voetballoopbaan. Toen zijn werkgever in het kader van het door de overheid doorgevoerde beleid van spreiding van overheidsdiensten naar andere regio’s verhuisde Harry Vreken in 1970 mee naar Apeldoorn. Zijn gezin ervoer het vertrek uit het oude, vertrouwde Den Haag aanvankelijk als een dieptepunt. Het duurde even, voordat het in de Gelderse stad was gewend. Harry kwam toch regelmatig naar Den Haag, als er een reünie van ADO of een dag van de PensionADO’s werd gehouden, hoewel de laatste jaren de ouderdom steeds meer toesloeg en zijn mobiliteit aantastte.

ADO Den Haag is Harry dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan en betekend. Ons medeleven gaat uit naar zijn nabestaanden.

PensionADO Charlef (Karel) Brantz schrijft tweede boek over Srebrenica

Karel Brantz (72), lid van de ADO PensionADO’s, brengt omstreeks 10 juli een boek uit met de titel ‘Srebrenica: de Schuldigen’. Het gaat hoofdzakelijk over zijn ervaringen binnen Defensie in het decennium na terugkeer uit Bosnië en sluit aan op zijn eerste boek dat zich concentreerde op de tijd die hij doorbracht als commandant van een internationale UN-troepenmacht in het noorden van Bosnie tijdens de burgeroorlog in Joegoslavië in de jaren negentig. Het boek is een analytisch verslag van de in Karels ogen falende cultuur binnen de Nederlandse overheid en politieke elites. Ontwikkelingen die volgens hem nu nog steeds niet zijn verbeterd.

In 2015 bracht Karel Brantz ook al een boek uit met de titel ‘De Srebrenica Dagboeken’. Dit boek was gebaseerd op dagboeknotities, die hij gedurende twee jaar bijhield in de periode van voorbereiding en uitzending van drie rotaties van Dutchbat. Kolonel bd Charlef Brantz, zoals hij nu heet, liet zich in zijn eerste boek kennen als een kritisch schrijver. Daarmee waren overheid en militaire leiders niet even gelukkig.

De Haagse voetbalwereld kent de schrijver als Karel Brantz, die in de jaren zestig furore maakte als speler van het toenmalige betaalde jeugdelftal van ADO, waar onder anderen Aad Mos, Dick Advocaat en Harry Vos zijn teamgenoten waren. Brantz tekende in 1966 zijn eerste contract, waarmee hij toen de jongste prof was. Twee jaar later bood ADO hem contractverlenging aan. Brantz was zo teleurgesteld over het financiële voorstel, dat hij het contract verscheurde, zijn profloopbaan beëindigde en zich vervolgens ging toeleggen op de ontwikkeling van zijn loopbaan als beroepsmilitair. Hij ging studeren aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Daar voetbalde hij enige tijd bij Baronie en speelde nog enige jaren zaalvoetbal.

Karel Brantz geflankeerd door Lex Schoenmaker en Aad de Mos.

Het nieuwste boek van Charlef Brantz wordt uitgegeven door Uitgeverij Aspekt uit Soesterberg. Meer informatie hierover is te lezen op https://uitgeverijaspekt.nl/

ADO PensionADO-dag gaat niet door

De ADO PensionADO-dag gaat dit jaar niet door. Het evenement was gepland voor vrijdag 5 juni. Door de beperkingen, die de overheid heeft opgelegd voor het indammen van het coronavirus, moest de organisatie besluiten de ADO PensionADO-dag 2020 te annuleren.

Alle voorbereidingen voor de ADO PensionADO-dag 2020 waren in volle gang. De uitnodigingen en het programma waren gereed en een aantal gastspelers voor het Golftoernooi was al uitgenodigd. Ook het middagprogramma voor de niet-golfers was nagenoeg ingevuld.

Onzekerheden

Echter, het coronatijdperk en de maatregelen die daarvoor zijn genomen maken het onmogelijk het prachtige evenement, waarop ADO’ers elkaar ontmoeten, te kunnen organiseren. Alle onzekerheden die er zijn en die nog wel enige tijd zullen blijven hebben er op dit moment toe geleid dit besluit te moeten nemen.

Volgend jaar

Het organisatiecomité, bestaande uit Karel Bouwens, Tom Clavan, Ton van Es, Frans Leermakers, Rik Musch, Cees Tempelaar en Hans Verhagen, betreurt het besluit, maar is ervan overtuigd een juiste en goed afgewogen beslissing te hebben genomen. Alle mooie ideeën en plannen moeten dan ook worden uitgesteld tot volgend jaar. De gezondheid van de ADO PensionADO’s en haar gasten gaan boven alles.

PensionADO-dag 2019 weer groot succes

De beslissing van de organisatie om vanaf 2018 op de jaarlijkse PensionADO-dag een Open Toernooi voor oud-profvoetballers te organiseren bleek een schot in de roos. Ook dit jaar was het PensionADO’s Golf Masters Invitatie Toernooi een succes met veel bekende oud-profvoetballers uit heel Nederland. Een succes mede dankzij de ondersteuning van de Sir Winston Leisure Group van Harry Ballemaker.

Voor de niet-golfers had de organisatie een mooi middagprogramma opgezet. Een Pub Quiz met vragen over ADO en over Den Haag. De belangstelling voor de Pub Quiz was groot en de uitvoering geslaagd, mede door de enthousiaste en goede presentatie.

Alvorens hiermee te starten was er natuurlijk de gezamenlijke en traditioneel door Allie Simonis verzorgde, broodjeslunch. Een mooi gezelschap van zo’n honderd oud-voetballers, golfers en niet-golfers, was het resultaat. Dit alles in de geweldige entourage van Golfclub Ockenburgh.

Nadat de activiteiten waren voltooid konden oud-ADO leden en hun gasten onder het genot van een drankje en bijzonder mooie weersomstandigheden, goede en mooie ervaringen uitwisselen. Sluitstuk van de dag was het Walking Dinner waarmee Brasserie Golf Ockenburgh opnieuw heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de PensionADO-dag.

In het Golf Masters Invitatie Toernooi werd voor de tweede keer gestreden om de fraaie Wisseltrofee. De naam van winnaar Frans van der Heide kon op het kunstwerk worden gegraveerd.

De trotse winnaars van de Pub Quiz waren Ronald v.d. Boogaard, Peter van Leeuwarden, Gerard Slager en Rene Sorel.

Steeds duidelijker wordt dat het organiseren van de PensionADO-dag alleen mogelijk is met de steun van onze sponsoren. Ook dit jaar vonden wij een gewillig oor bij een groeiend aantal begunstigers. Aanvullende donaties van het Fonds “De Reservebal” maken het mogelijk de PensionADO-dag te blijven uitvoeren op een niveau zoals wij dat als Rood-Groenen gewend zijn.

PensionADO’s hebben het zelf in de hand “De Reservebal” op wedstrijdspanning te houden. Een bedrag van 10 euro of een veelvoud daarvan is zeer welkom en kan worden overgemaakt op bankrekening NL45ABNA0511890575 t.n.v. Tom Clavan onder vermelding van “De Reservebal”.

Om een completer beeld te krijgen van dagprogramma, sponsors en gasten verwijzen we naar de onderaan dit artikel geplaatste flyer. Voor de deelnemers aan de PensionADO-dag 2019 een herinnering, voor degenen die dit jaar verhinderd waren een stimulans de agenda voor 2020 open te houden.

Wie nog even wil nagenieten, maar ook degenen die ditmaal niet aanwezig konden zijn kunnen alles HIER nog eens terugzien op de fotoreportages van Aad van der Knaap en Huib Blokland.

Tot volgend jaar!

Tom Clavan, Mario van der Ende, Ton van Es, Wim de Korte, Rik Musch, Loek van Noord, Gerard Slager, Harry Suiker, Hans Verhagen en Hans Wijnants.

Jaarlijkse Reünie Rood-Groene ADO-ers toch blijvertje

Toen zo’n jaar of tien geleden een paar rasechte rood-groene ADO’ers elkaar bij (geholpen) toeval in De Haagsche Beek ontmoetten werd het al snel erg gezellig. Terugkijken op de geweldige tijd die ze stuk voor stuk in het Zuiderpark hadden meegemaakt leidde tot de wilde gedachte eens een echte reünie te organiseren.

Maar, het waren tenslotte ADO‘ers, het moest dan wel iets bijzonders worden. Het was “de mannen van het eerste uur” wel duidelijk dat alleen een strakke organisatie, zoals vroeger bij de club gebruikelijk, een fundament zou kunnen leggen onder in de toekomst te organiseren bijeenkomsten. De “5 van de Haagse Beek” ( Jan van Asselt, Mario van der Ende, Harry Suiker, Gerard Slager en Chris Willemsen) kozen onmiddellijk voor een werving van reünisten op invitatiebasis.

Afgesproken werd dat elk een longlist zou opstellen met namen van oud-clubgenoten die men wel weer eens wilde ontmoeten. Samenvoegen en filteren van de naamlijsten moest leiden tot een naamlijst (met mailadressen en telefoonnummers) waarin elk van de initiatiefnemers zich zou kunnen vinden. De naam “PensionADO’s” lag voor de hand.

Ondertussen werd in de Haagse wandelgangen de interesse gepeild. Slechts zelden werd met typisch Haags cynisme gereageerd. Om een inmiddels lang verhaal kort te maken: op 30 januari 2010 werd het een feest van herkenning in De Haagsche Beek van vader en zoon Jan van Asselt. Mede dankzij ijlings geworven sponsors kon het een geweldige avond worden. Het Gastenboek, waarin elk van de reünisten zijn emoties de vrije loop kon laten, legt voor eeuwig getuigenis vast van het unieke rood-groene gevoel. Beter zou het niet kunnen worden en daarom moest het maar bij deze ene happening blijven.

Dat standpunt bleek niet lang houdbaar. De golf-vrienden Tom Clavan, Mario van der Ende, Wim de Korte en Loek van Noord bedachten op de golfbaan dat het best leuk zou kunnen zijn een golftoernooitje voor oud-ADO’ers te organiseren. Het idee werd voorgelegd aan “De 5.” Jan van Asselt en Chris Willemsen moesten wegens drukke werkzaamheden afhaken, hun plaatsen werden ingenomen door de golfers. De eerste Pension ADO -dag met als thema Golf werd gehouden in 2012. Vanaf dat jaar blijft Golf, de sport die door zeer veel oud-voetballers wordt beoefend, de PensionADO-kar trekken.

Programma

Het middagprogramma voor de niet-golfers van de jaarlijkse reünie wisselt. In de afgelopen jaren maakten we o.a. een bustocht langs Haagse voetbalhistorische plaatsen, er was een bridgecursus, we bezichtigden de nieuwe Zuiderpark Campus of er werden onschatbare herinneringen opgehaald. De afsluitende borrel en het walking dinner maken de PensionADO-dag compleet. Wie eens rood-groen heeft gedragen vindt bij de PensionADO’s de perfecte entourage.

Tom Clavan, Mario van der Ende, Ton van Es, Wim de Korte, Rik Musch, Loek van Noord, Gerard Slager, Harry Suiker, Hans Verhagen en Hans Wijnants, die sinds enkele jaren het uitvoerend comité vormen, hanteren het oorspronkelijke selectie criterium.

Daarom blijft de PensionADO-dag uitsluitend toegankelijk voor genodigden.

PensionADO’s

Woordenboek
PensionADO: Voormalig voetballer van de HSV ADO wiens hart eeuwig een
roodgroen ritme zal slaan en die zijn leven lang met veel plezier terugkijkt op zijn prachtige tijd bij de mooiste voetbalclub van Nederland.

Sinds 2012 vindt de jaarlijkse PensionADO-dag plaats. Een bijeenkomst van meer dan 100 oud voetballers (profs en amateurs) van ADO met als doel om elkaar persoonlijk te kunnen ontmoeten(reünie karakter).

Het fundament voor deze dag is door een aantal (oud) leden in 2012 gelegd door het organiseren van een golftoernooi voor oud-ADOers. Inmiddels is het golftoernooi uitgegroeid tot het ADO Golf Masters Invitatie Toernooi met deelneming van ex-voetbalprofs en -proftrainers uit den lande.
Een toernooi dat op termijn de continuïteit van onze jaarlijkse PensionADO-dag moet waarborgen door de aanwezigheid van zowel golfende als niet-golfende ADOers.
Voor de niet-golfende PensionADO’s wordt jaarlijks een nader te bepalen ontspanningsactiviteit georganiseerd.

De PensionADO’s ontmoeten elkaar in de geweldige ambiance van het nieuwe clubhuis van Golfclub Ockenburgh waarin elke PensionADO, golfer of niet-golfer, zich thuis voelt.

Om deze dag financieel mogelijk te maken wordt intern en extern een beroep gedaan op sponsors die affiniteit met ADO hebben.
Om het succes in het vinden van externe sponsors te vergroten wordt gebruikt gemaakt van een eigen PensionADO website met sponsornamen en de publiciteitswaarde van het toernooi door de aanwezigheid van landelijk bekende profvoetballers en -trainers.

PensionADO-dag 2019

De PensionADO-dag in 2019 vindt plaats op vrijdag 14 juni a.s. op de Golfclub Ockenburgh.

Om 10.00 uur start het golftoernooi en na de lunch wordt dit in de middag voortgezet. In de middag wordt voor de niet-golfers de PensionADO PubQuiz georganiseerd. De dag wordt afgesloten met een borrel en een walking dinner.

De uitvoering van de PensionADO-dag is in handen van het uitvoerend comité en hanteren het oorspronkelijke selectie criterium.

Daarom blijft de PensionADO-dag uitsluitend toegankelijk voor genodigden.

Commissie PensionADO‘s

Sinds 2012 organiseert deze commissie de jaarlijkse PensionADO-dag.

Het uitvoerend comité bestaat uit Tom Clavan, Mario van der Ende, Ton van Es, Wim de Korte, Rik Musch, Loek van Noord, Gerard Slager, Harry Suiker, Hans Verhagen en Hans Wijnants.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.