Column van Simon Taal

Bewust of onbewust

Bovenstaand criterium wordt bij het voetbalspelletje op twee manieren geïnterpreteerd naar mijn mening. Bij het maken van een onbewuste overtreding, bijvoorbeeld in het strafschopgebied, volgt een directe vrije schop tegen de overtreder dus een strafschop. Bij de (nieuwe) regels inzake buitenspel, wordt na een onvrijwillige aanraking van de bal, dit niet gezien als nieuwe situatie en wordt buitenspel toegekend. Anders wordt het als de aanraking als vrijwillig wordt geïnterpreteerd, dan ontstaat er een nieuwe situatie en wordt buitenspel opgeheven! Kan u het nu nog volgen? Kan u er nog bij?

In het voetbal weten we de regels steeds zo te maken dat de deelnemers aan het spel er geen touw meer aan vast kunnen knopen, laat staan dat je er als scheidsrechter nog een mooi verhaal van kunt maken. Het gevaar van agressie ligt in grote mate op de loer als er geen eenvoudigere regelgeving komt. In het Betaald Voetbal zijn er nog mogelijkheden om een eventuele uitleg van deze regel te rechtvaardigen of te ontkrachten door middel van de door (sommigen) vermaledijde VAR, maar in het amateurvoetbal dient de scheidsrechter van dienst alle lijntjes en contactmomenten zorgvuldig op te slaan in die ene grijze hersencel die ze wordt toebedacht! Onmogelijk dus! Veranderen die regel dus, ter behoud van het scheidsrechters bestand!

Lokaal en regionaal sportnieuws

Is het u ook opgevallen hoezeer de regionale en lokale voetbalverslaglegging is uitgehold? Vroeger (jaja ik weet het!) had je drie Haagse dagbladen met elk hun eigen sportkatern! Het Binnenhof, Het Vaderland en de Haagsche Courant. In deze kranten werd uitvoerig verslag gedaan van de wedstrijden in het Haagse amateurvoetbal. Het kwam om die reden ook regelmatig voor dat ik alle drie de kranten op maandagochtend kocht! Gewoon om te toetsen of de betreffende sportjournalisten zich wel hielden aan de door mij opgestelde regeltjes van de voetbaljournalistiek. Ik kon me echt verliezen in het uitpluizen van verslagen en ook de uitslagenlijsten die uitgebreid gepubliceerd werden (van de Eredivisie KNVB tot de reserve 7e klasse HVB). Voor de niet ingewijden, HVB stond voor Haagse Voetbalbond. Dat onderscheid bestond toen ook nog zowel voor voetballers als voor scheidsrechters. Of je in de KNVB of in de HVB floot, maakte uit voor je wedstrijdpakket. Hoewel je het niet zal geloven waren de wedstrijden in de HVB vaker voorzien van een internationaal tintje dan de wedstrijden in de KNVB. Clubs als GDCPH (waar de letters voor stonden? Geen flauw idee, maar de spelers en begeleiders en aanhangers spraken een andere taal. Later bleek dit Portugees te zijn! Bij Toofan (Suriname) was het broodje hete kip van een uitzonderlijke kwaliteit Voorzitter Johan Gangadajal (afgelopen augustus op tragische wijze omgekomen bij een verkeersongeval) probeerde de somtijds licht-ontvlambare spelers en aanhangers op het rechte spoor te houden. Een missie die niet altijd lukte, maar hij deed zijn best! Zelfs in die mate dat Toofan bij mij de laatste jaren niet meer negatief op het netvlies stond. Het licht-ontvlambare gedrag is iets wat vroeger (daar is dat woord weer) vaker werd gekoppeld aan clubs van andere origine. Dit gedrag is inmiddels helaas ruimschoots gekopieerd door alles en iedereen in de voetbalwereld, vaak in nog extremere mate. Het feit dat alles groter en minder op lokaal niveau wordt beschreven heeft tot effect dat gewelduitwassen in de amateurwereld, de kranten niet eens meer halen. Daarmee is niet gezegd dat ze minder ernstig zijn, maar veel mensen gaan nog uit van het principe ‘wat niet weet, wat niet deert!’ Oftewel, kop in het Saharazand!

SIMON TAAL

© Haaglanden Voetbal

Lees verder