BSC’68 verwelkomt nieuwe bestuursleden

Bij BSC’68 moest met op zoek naar een nieuwe voorzitter nadat Henk Mulder op eigen verzoek was afgetreden. Tijdens een Bijzondere ALV moest de nieuwe voorzitter gekozen worden en moesten gelijk ook andere vacatures opgevuld worden.

Voor de vacature van voorzitter had Rein Kamphuis zich verkiesbaar gesteld. De vergadering stemde met het opsteken van handen in met zijn kandidaatstelling.

Verder was ook Floor Brouwer op eigen verzoek afgetreden. De vacature voor bestuurslid jeugdzaken stond dus nog open. Tot aan de volgende ALV, die in december van dit jaar wordt gehouden, zal Wouter Slats namens de jeugdcommissie de taken overnemen en aansluiten bij de bestuursvergaderingen. Jerry Richartz zal namens de jeugdcommissie met de portefeuille ouderraad en media/communicatie eveneens aansluiten bij de bestuursvergaderingen.

Continuïteit

Het bestuur heeft deze stap genomen voor de continuïteit en om te bekijken of op deze manier alle taken binnen het bestuur afdoende worden ingevuld. Floor Brouwer zal zijn taken zo spoedig mogelijk overdragen aan Wouter Slats en Jerry Richartz, waarna hij op de achtergrond beschikbaar zal blijven als klankbord.

Ferry Blonk is ook op eigen verzoek afgetreden. Voor de vacature bestuurslid voetbaltechnische zaken heeft Johan van Aartsen zich verkiesbaar gesteld. De vergadering stemde met het opsteken van handen in met zijn kandidaatstelling.

Lees verder