DSO kiest 10 juni nieuw bestuur tijdens Bijzondere ALV

Het bestuur van DSO heeft op 10 juni aanstaande een Bijzondere Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Omdat het een BALV betreft, is ook de agenda aangepast. Het eerste team is dan inmiddels gedegradeerd, als vereniging kijkt DSO alweer verder vooruit.

Er wordt onder meer een update gegeven van de financiële situatie van het lopende seizoen. De leden hebben op de laatste ALV laten weten, dat zij niet pas bij de jaarlijkse vergadering geïnformeerd willen worden, maar ook tussentijds.

Décharge

Op basis van deze update zal het bestuur décharge vragen voor het gevoerde financiële beleid voor bovenstaande periode. De tekenbevoegdheid ligt nu nog bij het zittend bestuur. Beslissingen worden in samenspraak met het beoogd bestuur genomen. De verantwoordelijkheid voor het gehele boekjaar met bijhorende decharge zal zoals gebruikelijk bij de jaarlijkse ALV na het afgesloten seizoen gevraagd worden.

Bestuur

DSO wil ook de nieuwe bestuursleden, die al een tijdje meedraaien, de mogelijkheid geven de vereniging vanaf het begin van het seizoen 2024-2025 te besturen. De huidige bestuursleden, Ruud Meere (voorzitter), Ernst Stierman (secretaris) en Arno Jellema (penningmeester), treden derhalve af en stellen zich niet verkiesbaar

Voordracht

Voor de vacante posities draagt het bestuur voor als nieuwe bestuursleden Pier-Anne Nawijn (voorzitter), Akash Jhauw (penningmeester) en Maurice de Jonge (secretaris). Dit verjongde en enthousiaste kandidaat-bestuur hoopt uiteraard op de goedkeuring van de BALV. Uiteraard kunnen tegenkandidaten zich melden.

Uitbreiding sponsormogelijkheden

Op deze BALV wordt ook een voorstel gelanceerd tot uitbreiding van de sponsormogelijkheden bij de club. De afgelopen jaren heeft de commerciële commissie van de Zoetermeerse club veel tijd gestoken in het werven en behouden van sponsoren. De club heeft vrijwel de maximale capaciteit bereikt en tijdens de laatste ALV is afgesproken nieuwe plannen te creëren en deze voor te leggen aan de leden. Om als vereniging extra inkomsten te kunnen genereren wordt daarom een voorstel gedaan voor uitbreiding van de bestaande capaciteit.

Bij de foto: v.l.n.r. Akash Jhauw, Pier-Anne Nawijn, Maurice de Jonge (foto:DSO)

 

Lees verder