Vuurwerk niet toegestaan rondom (nacompetitie)wedstrijden

Nacompetitiewedstrijden zijn mooi om te spelen en om naar te kijken. Spanning, meer toeschouwers dan normaal, meestal mooi weer, muziek en andere sfeeracties. De nacompetitie heeft alle ingrediënten voor een echt voetbalfeest. Maar er zijn ook risico’s. In dit artikel wil de KNVB verenigingen bewust maken van de risico’s van vuurwerk en alcoholgebruik.

De KNVB wil vuurwerk binnen het voetbal terugdringen. Niet omdat vuurwerk niet mooi is, maar omdat het afsteken van vuurwerk op dichtbevolkte plekken levensgevaarlijk is. Zo kan knalvuurwerk (blijvende) gehoorschade opleveren, kunnen fakkels een temperatuur van 1700 graden halen en zware brandwonden tot gevolg hebben en is het inademen van de giftige rook van rookpotten niet bepaald goed voor de gezondheid.

Aansprakelijk

Vuurwerk rond het voetbalveld kan heel vervelende gevolgen hebben. Niet alleen voor het slachtoffer en/of de schade aan het complex, maar de vereniging kan ook aansprakelijk gesteld worden voor deze (letsel)schade. Vuurwerk vormt een serieus risico. Daarom is het verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk op het complex af te steken. Onder vuurwerk vallen alle producten die met een ontstekingsmiddel tot ontbranding kunnen worden gebracht, dus ook fakkels en rookpotten. De scheidsrechter mag geen toestemming verlenen voor het afsteken van vuurwerk.

Doe daarom als bestuurder of andere functionaris van de club een dringend beroep op alle supporters om geen vuurwerk af te steken rondom het voetbal. Er zijn alternatieven genoeg!

Alcoholgebruik

Alcoholgebruik rondom voetbalwedstrijden brengt een verhoogd risico met zich mee. Uiteraard begrijpt de KNVB, dat nacompetitiewedstrijden de vereniging extra inkomsten opleveren. Dit mag echter nooit ten koste gaan van de veiligheid op het veld en rondom het speelveld. Daarom verzoekt de KNVB de verenigingen extra scherp te zijn op het gebruik van alcohol.

Plastic

Langs het veld mogen alleen non-alcoholische dranken worden meegenomen en gedronken. Deze dranken moeten in plastic of kartonnen bekers of plastic flesjes zitten. Glaswerk en steen zijn niet toegestaan buiten het clubgebouw.

Terras

Als de vereniging een aan de kantine grenzend afgebakend terras heeft, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken en genuttigd. Deze dranken moeten in kunststof of kartonnen bekers worden geschonken. Er moet minimaal anderhalve meter tussen terras en veld zitten en het terras mag maar aan één zijde van één veld liggen.

Rond nacompetitiewedstrijden zal een groot aantal waarnemers actief zijn. De KNVB adviseert om bij nacompetitiewedstrijden dit draaiboek te gebruiken.

Lees verder