Vrijwel geen contact met amateurclubs bij verkiezing KNVB-voorzitter

Er is vrijwel geen contact geweest tussen de ledenraad en de amateurclubs tijdens het proces voor de keuze van een nieuwe KNVB-voorzitter. Dat blijkt uit een rondgang van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) bij haar achterban.

Het prof- en amateurvoetbal kiezen maandag een nieuwe KNVB-voorzitter. Drie kandidaten zijn beschikbaar voor de functie: Frank Paauw, Hans Nijland en Jeanet van der Laan. Zowel de profs als de amateurs hebben dertig stemmen. De Ledenraad is de vertegenwoordiging van het amateurvoetbal bij de KNVB en is samen met de directeur-bestuurder, Jan Dirk van der Zee, en de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de strategische koers van het amateurvoetbal.

Contact

Uit een vragenlijst van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) onder haar achterban van bijna 1.600 amateurclubs zegt slechts vijf procent dat er contact is geweest met hun vertegenwoordiger in de Ledenraad over de verkiezing.

BAV-voorzitter Cor Verbree-Geerman (foto) betreurt dat. ,,Voor zo’n belangrijke functie is het noodzakelijk dat de Ledenraad een gewogen beslissing neemt. Dat er vrijwel geen ruggenspraak is geweest met de clubs die zij vertegenwoordigen is een slecht signaal. Op papier is de Ledenraad wellicht de vertegenwoordiger van het amateurvoetbal in Nederland, in de praktijk blijkt dat in deze kwestie nauwelijks. Dat baart ons als belangenorganisatie zorgen.”

Hans Nijland favoriet bij amateurs

In een enqûete van de BAV blijkt er in het amateurvoetbal een voorkeur voor Hans Nijland te zijn. Liefst 62% van de ondervraagden geeft aan hem als beste kandidaat te zien, daarna komen Jeanet van der Laan (24%) en Frank Paauw (14%). Verbree-Geerman: ,,Het is goed dat er sprake is van een verkiezing met meerdere kandidaten. Als belangenorganisatie vinden wij alle drie kandidaten bekwaam genoeg, dat blijkt ook uit de antwoorden die zij hebben gegeven op onze vragen. Wel hadden wij in deze procedure meer transparantie willen zien en een veel grotere interactie met het amateurvoetbal.”

(Bron: BAV)

Lees verder