KNVB wil uitbreiden van VOG’s in amateurvoetbal

De afgelopen tijd is er veel aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in alle geledingen van de maatschappij. Vanuit de KNVB is de afgelopen jaren actief beleid gevoerd op het tegengaan van ongewenst gedrag in de sport.

Onderdeel hiervan vormt het beleid omtrent het vragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor verschillende functies binnen de KNVB. Het bondsbestuur is voornemens in dit kader met ingang van het seizoen 2024-2025 een VOG te vragen als voorwaarde voor toelating tot opleidingen bij de KNVB Academie en dit ook te koppelen aan de (verlening van) een licentie.

Dit sluit ook aan bij de toezegging die is gedaan op vragen tijdens de najaarsvergadering van de ledenraad. Ook worden clubs opgeroepen om trainers, vrijwilligers een VOG te laten overleggen, meer informatie hierover is HIER te vinden.

(Bron: KNVB)

Lees verder