FC ’s-Gravenzande huldigt leden voor vele jaren lidmaatschap

Op de deze week gehouden Algemene Ledenvergadering van FC ’s-Gravenzande stond het bestuur uitvoerig stil bij agressie op de voetbalvelden. Een nieuw bestuurslid Commerciële Zaken kon nog niet benoemd worden, wel was er de huldiging van veel leden.

Twan de Hoog, bestuurslid Commerciële Zaken, heeft door privéomstandigheden aangegeven tussentijds af te treden. Hij werd door voorzitter Leo van der Lans bedankt voor zijn inzet de afgelopen twee jaar. Een opvolger is nog niet gevonden, het bestuur vroeg en kreeg mandaat om te zoeken naar een opvolger voor deze functie.

Huldiging jubilarissen

Maar liefst 22 leden stonden op de lijst om gehuldigd te worden vanwege hun jarenlange lidmaatschap van FC ’s-Gravenzande.
25 jaar lid zijn:
Twan de Hoog, Frank Haaring, Barry Persoon, Frans Berkel, John van der Pot en Jeffrey van der Meer.

40 jaar lid zijn:
Klaas van Geest, Stephan Kleijn en Nico Prins.

50 aar lid zijn:
René van der Merwe, Frans van der Weiden en Frans Bekkering.

60 jaar lid zijn:
Dick van Staalduinen, Bram Versteeg, Nico Hoogenraad, Peter van Alfen en Dick van Staalduinen

65 jaar lid zijn:
Rijk van Alfen en Hans van den Burg.

Allen kregen de hierbij behorende speld uitgereikt en een fraaie bos bloemen. Een plaquette was er voor Leen Prins, die 70 jaar lid is en voor Piet Knoppert en Gerrit van de Berg, zij zijn 75 jaar lid.

Op de foto de aanwezige jubilarissen van deze avond.

Lees verder