SVC’08 omarmt nieuwe beleidsplan meiden- en vrouwenvoetbal

Voor de jeugdspelers van SVC’08 bestaat reeds het ‘Jeugdvoetbalbeleidsplan’, waarin de visie van SVC’08 ten aanzien van het jeugdvoetbal is opgenomen. Het vormt de leidraad voor de gehele club bij het opleiden van alle jeugdvoetballers. Ontwikkelingen van meiden lopen ten opzichte van jongens tot een bepaalde leeftijd synchroon.

De verschillen ontstaan wanneer de jongens en meiden de leeftijd van ongeveer elf tot twaalf jaar bereiken. Het is daarom van belang dat er op bepaalde onderdelen verder wordt verfijnd. SVC’08 wil dat dan ook doen met dit beleidsplan meiden- en vrouwenvoetbal, waarvoor onder meer de technisch coördinatoren Ronald Vrolijk en Patrick Janssen (foto) verantwoordelijk zijn.

Inzicht  

Dit plan geeft inzicht in de organisatie van de meiden- en vrouwenafdeling binnen SVC’08. Tevens geeft het plan aan hoe door SVC’08 de komende jaren wordt gewerkt aan verdere versterking en uitbouw van de meiden- en vrouwenafdeling.

Lees verder