KNVB: Meer daders wanordelijkheden in stadions bestraft

In het seizoen 2021-2022 waren er meer wanordelijkheden in de voetbalstadions en de daders kwamen hier niet mee weg. Zo zijn er ruim 1.250 landelijke stadionverboden uitgedeeld, het dubbele van wat het afgelopen decennium gangbaar was per seizoen.

Afgezet tegen de ruim vijf miljoen bezoekers van het betaald voetbal, gaat het nog steeds om een kleine groep ‘rotte appels’. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor die de KNVB vandaag publiceert.

Het seizoen 2021-2022 telde in totaal 795 wedstrijden. Vanwege ongeregeldheden zijn 39 wedstrijden stilgelegd, twee wedstrijden werden later aangevangen en twee wedstrijden zijn definitief gestaakt. De onafhankelijke aanklager betaald voetbal heeft na afloop van 148 wedstrijden een (voor)onderzoek ingesteld naar wanordelijkheden, zo’n honderd meer dan in de afgelopen seizoenen. In de meeste gevallen heeft dit tot boetes geleid. Aan vijf clubs is een straf opgelegd waarbij een vak in het stadion leeg moest blijven.

Uniek

De Nederlandse mogelijkheid tot het opleggen van civielrechtelijke stadionverboden is uniek in Europa. De termijn van een landelijk stadionverbod en eventueel bijbehorende geldboete worden bepaald op basis van de Richtlijn termijn stadionverbod van de KNVB. De hierboven genoemde stijging naar ruim 1.250 stadionverboden is vooral veroorzaakt doordat er vaker (zwaar) vuurwerk werd afgestoken en gegooid (= 18/60 maanden stadionverbod) en doordat er vaker bekers met vloeistoffen en voorwerpen werden gegooid (= maximaal 36 maanden stadionverbod). Het laatste heeft het vuurwerk zelfs ingehaald als meest voorkomend bestraft wangedrag. Ook het aantal veldbetredingen (= 60 maanden stadionverbod) was opvallend hoog: 105. Deze gedragingen zijn allemaal onwenselijk en/of onveilig voor de spelers, officials en het publiek.

Levenslang

De clubs bleken steeds beter in staat om de daders op te sporen en bij de KNVB aan te melden voor een landelijk stadionverbod. Dit is in totaal 784 keer gebeurd, de overige 474 kwamen via het OM/politie binnen. In het verleden lag deze verhouding nog andersom. Daarbij kunnen clubs sinds maart van dit jaar ondersteuning krijgen van een door de KNVB gecoördineerde taskforce, bestaande uit specialisten die met beeldmateriaal daders kunnen opsporen. Dit heeft tot nu toe 104 stadionverboden opgeleverd. Naar aanleiding van het toegenomen aantal incidenten, zijn er nog meer nieuwe maatregelen ingevoerd. Zo zijn de licentie-eisen voor de clubs op dit gebied aangescherpt, bestaat er juridische ondersteuning om de schade te verhalen op de daders en wordt personen die voor de derde keer een landelijk stadionverbod van 12 maanden of langer krijgen een levenslang stadionverbod opgelegd.

Opsporen

,,Het aantal incidenten is helaas gestegen, maar het is ook duidelijk dat de daders hier niet mee wegkomen. Met alle betrokken partijen zijn we steeds beter in staat om hen op te sporen en voor langere tijd uit de stadions te weren. Dit zijn geen supporters want ze duperen hun eigen club en de echte supporters. Het voetbal is beter af zonder hen. Van het voetbal geniet je samen en hierbij is geen plaats voor personen die het voor anderen willen verpesten”, aldus Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB.

(Bron: KNVB)

Lees verder