Amateurvoetbal stevent af op rampscenario, duizend clubs staan op omvallen

Als er geen extra steun voor de stijgende energiekosten bij voetbalverenigingen komt, staan zo’n duizend amateurclubs op omvallen. De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) wil op korte termijn samen met partners acties organiseren om het naderende rampscenario onder de aandacht te brengen en af te wenden. Voorzitter Ben van Olffen (foto): ,,We stevenen af op een gigantisch probleem.”

Uit eerdere enquêtes bleek veertig procent van de voetbalclubs voor de toekomst te vrezen. Nu er nog steeds geen zicht is op passende steunmaatregelen voor de oplopende energiekosten staan zo’n duizend amateurclubs aan de rand van de afgrond. Van Olffen: ,,Midden in de coronacrisis, toen sportaccommodaties moesten sluiten en er geen zicht was op een vaccin, vreesden 27 procent van de clubs voor het voortbestaan. Nu is dat veertig procent. Dat is een stijging van 50%.”

Steunpakket

Van Olffen wil dat er snel een adequaat steunpakket komt. ,,Zelfs als de sportverenigingen dezelfde steun krijgen als het MKB zal dat voor zo’n duizend verenigingen onvoldoende zijn. De sportverenigingen die in de problemen komen, zien zich nu vaak genoodzaakt de contributies fors te verhogen. Dat zal diepe sporen achterlaten die verder gaan dan sport alleen”, zegt Van Olffen. ,,Meer dan de helft van de verenigingen geeft nú al aan dat het noodzakelijk is de contributies te verhogen. Twaalf procent van de verenigingen zag de afgelopen maand een verlies van met name jeugdleden. Dat aantal loopt alleen maar op. Er móét iets gebeuren.”

Maatschappelijk centrum

Het verenigingsleven is te belangrijk in de maatschappij, stelt Van Olffen. ,,De voetbalvereniging zorgt niet alleen voor voetbal, maar heeft een veel omvattender rol in het dorp of de wijk. Zij zijn een maatschappelijk centrum en voorkomen extra kosten op langere termijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg of het jeugdwerk. Je moet er niet aan denken als duizend voetbalclubs straks niet meer bestaan. En het probleem is natuurlijk veel groter dan alleen de amateurvoetbalverenigingen. De vereniging die verdwijnt komt ook niet terug.”

BAV

De BAV zal de komende dagen met partners acties opzetten om de omvang van het acute probleem duidelijk te maken en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Zo zal er binnenkort een petitie worden geopend, staan er gesprekken met kamerleden gepland en zal een afvaardiging van de amateurclubs aanwezig zijn bij het sportdebat van 28 november in de Tweede Kamer waar er over de sportbegroting voor 2023 wordt beslist.

Lees verder