BSC’68 op zoek naar nieuwe bestuursleden

Op dinsdag 22 november houdt BSC’68 haar Algemene Ledenvergadering. Diverse bestuursleden zijn herkiesbaar, maar de club moet ook op zoek naar nieuwe.

Fred Eenink, die aftredend is als penningmeester, heeft aangegeven herkiesbaar te zijn. De functie van secretaris is ook nog steeds vacant. Leo van den Berg heeft op de vorige ALV  aangegeven niet herkiesbaar te zijn als secretaris. Er waren toen geen kandidaten om deze functie in te vullen. Het afgelopen seizoen heeft Van den Berg, bij gebrek aan een vervanger, de rol van secretaris alsnog voor zijn rekening genomen, maar het bestuur is nog steeds op zoek n aar een nieuwe secretaris.

Herkiesbaar

Floor Brouwer is aftredend als seniorenvoorzitter (bestuurslid voetbalzaken), maar is ook  herkiesbaar. Dat geldt niet voor Johan van Rijn en Evert Schelkers. Zij hebben samen het afgelopen seizoen de functie van jeugdvoorzitter (ad interim) ingevuld. Zowel Van Rijn als Schelkers heeft aangegeven de functie van jeugdvoorzitter niet te ambiëren. Vandaar dat het bestuur van BSC’68 ook op zoek is naar een kandidaat voor de functie van jeugdvoorzitter.

Lees verder