Lezing RKDEO van gebeurtenissen rond staken duel tegen SVC’08

De faire wedstrijd tussen RKDEO en SVC’08, waarbij nauwelijks overtredingen waren, is rond de negenentwintigste minuut van de eerste helft ontspoord. Zonder, voor het publiek waarneembare, aanleiding ontstond er een opstootje.

SVC’08-aanvaller Sherdinant Michel was boos, omdat er een discriminerende opmerking tegen hem zou zijn gemaakt door RKDEO-speler Donny Paats.

RKDEO zegt daarover: ,,Een voorval dat door scheidsrechter Ruben de Groot naderhand in de bestuurskamer pertinent werd ontkend. Om onduidelijke redenen liepen de emoties daarbij tussen de speler van SVC’08 en de scheidsrechter zo hoog op, dat laatstgenoemde de speler van SVC’08 een gele kaart gaf. Met als gevolg dat de medespelers van SVC’08 de scheidsrechter en indirect de spelers van RKDEO bejegenden en van repliek dienden. Met een opstootje als gevolg waarbij de scheidsrechter zich, naar onze mening terecht, afzijdig hield”, aldus de lezing van RKDEO-kant.

Bij de foto: Rumoer achter de afrastering, de beide trainers Jeffrey Frijters en Wesley Epskamp op het veld met elkaar in conclaaf

,,Wat naar de mening van het bestuur van RKDEO vervolgens escalerend werkte is het feit dat de technische staf van SVC’08 het veld betrad en zich ermee bemoeide. Wat daarna de reden was dat uiteindelijk iedereen het veld verliet is voor het bestuur van RKDEO niet duidelijk geworden. Was dit omdat SVC’08 van het veld liep of staakte de scheidsrechter, al dan niet voor tijdelijk, de wedstrijd? Niet onbelangrijk, tot dat moment had de staf van RKDEO zich afzijdig gehouden en was buiten het veld gebleven. Pas op het moment dat de sfeer bij het verlaten van het veld onvriendelijker werd, heeft de staf zich gericht op de spelers van RKDEO om die uit de schermutselingen te halen. Zonder dat er overigens sprake was van vechtende of geweld gebruikende spelers, eerder wat duw- en trekwerk.”

Rode kaart

,,Wel heeft de scheidsrechter bij het verlaten van het veld gemeend nog een gele kaart uit te delen aan een speler van SVC’08 en een rode kaart aan een staflid (Michael Ros, assistent-trainer – red.)”, gaat RKDEO verder in haar lezing van de gebeurtenissen. ,,Bij de uitgang van het veld hadden zich inmiddels, voornamelijk SVC’08-supporters, verzameld waarvan een aantal het op de scheidsrechter had gemunt. Net voor het betreden van z’n kleedkamer kon de begeleiding vanuit RKDEO niet voorkomen dat de scheidsrechter met twee handen bij z’n shirt werd gegrepen door een boze supporter van SVC’08. Korte tijd daarna riep de scheidsrechter beide aanvoerders bij zich in de kleedkamer en meldde hen dat hij de wedstrijd definitief staakte, omdat hij zich onheus bejegend voelde door de supporter van SVC’08 en hij zich niet veilig voelde.”

Lees verder