Betaald voetbal gaat werken met label veilig sociaal klimaat

Het label Veilig Sociaal Klimaat wordt als instrument toegevoegd aan de licentie-eisen voor het betaald voetbal. De Eredivisie gaat tijdens het lopende seizoen met het label aan de slag, de Keuken Kampioen Divisie volgt in het seizoen 2023/’24. Het label is een hulpmiddel bij het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag, racisme en discriminatie binnen een sportomgeving en is ontwikkeld door de Nederlandse certificeringsspecialist Kiwa.

De inzet voor een veilig sociaal klimaat was al onderdeel van het licentie-eisenpakket voor betaald voetbal, maar met de toevoeging van het label wordt een op de sportsector toegespitst instrument geboden om dit beter in de praktijk te brengen. Met het label beschikken BVO’s over een veiligheidsmanagementsysteem voor het inrichten en monitoren van een veilige sportomgeving. De invoering van het label moet dan ook helpen bij een systematische aanpak van alle vormen van grensoverschrijdend gedrag in het betaald voetbal, gekoppeld aan een onafhankelijke meting. Deze aanpak geldt voor alle geledingen van een club: van het eerste elftal, de voetbalacademie en de vrouwenafdeling tot aan kantoormedewerkers.

Drie pijlers

Kiwa heeft het label opgebouwd vanuit drie pijlers: Alle werknemers van een club moeten terecht kunnen bij een onafhankelijke vertrouwens(contact)persoon waar ze in een veilige omgeving hun verhaal kunnen doen. Elke medewerker is bekend met de principes van een veilig sociaal klimaat en herkent grensoverschrijdend gedrag. Een werknemer van een BVO die met jeugd werkt moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). En een club moet beschikken over een stappenplan om betrokken mensen binnen de club te kunnen begeleiden wanneer er misstanden worden gemeld en als organisatie het veilig sociaal klimaat te verbeteren.

Verbetering

De invoering van het label brengt in de praktijk een jaarlijkse audit van Kiwa bij de BVO’s met zich mee. Vanuit een onafhankelijke meting worden eventuele onvolkomenheden gerapporteerd aan de licentiecommissie van de KNVB. De licentiecommissie zal vervolgens met de betrokken club termijnen voor verbetering afstemmen en waar nodig de club ondersteunen tijdens dit proces. Een BVO kan zelf bepalen wie er binnen de eigen club verantwoordelijk wordt voor het label. In de praktijk wordt dit veelal belegd bij een directielid of de HR-afdeling, al naar gelang de grootte van de club.

Pilot bij PSV

De samenwerking tussen Kiwa en het betaald voetbal kwam in 2020 tot stand toen Toon Gerbrands – toenmalig Algemeen Directeur van PSV – tijdens een gastcollege voor de Week tegen Kindermishandeling een oproep deed om een kwaliteitslabel voor een veilig sportklimaat te ontwikkelen. Kiwa gaf gehoor aan deze oproep en draaide vervolgens een succesvolle pilot bij PSV. Het label is een invulling van de licentie-eis voor het betaald voetbal, maar is ook beschikbaar voor het amateurvoetbal. Zo ontving eersteklasser SV Deurne op 6 oktober 2022 als eerste amateurclub het certificaat.

Veilige omgeving

Marianne van Leeuwen, Directeur betaald voetbal KNVB: ,,Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag vinden wij erg belangrijk en mede daarom bestaat daarover ook een licentie-eis. Wij zijn erg blij dat Kiwa de clubs gaat helpen bij het voldoen aan deze licentie-eis. Op deze manier leren clubs om signalen van grensoverschrijdend gedrag beter te herkennen en om betrokken mensen vanuit een melding beter te kunnen begeleiden. Het is absoluut noodzakelijk dat er in het betaald voetbal een veilige omgeving is, voor iedereen die er werkt.”

Prioriteit

Michael van der Vlies, Directeur bij Kiwa Management Systems, is er trots op dat Kiwa mede aan de wieg stond van het keurmerk: ,,Het op deze manier reduceren van ongewenst gedrag binnen betaald voetbalorganisaties is het resultaat van nauwe samenwerking tussen sportverenigingen en Kiwa. Door het certificatieschema te blijven doorontwikkelen en extern toezicht te houden, zorgt Kiwa ervoor dat dit thema prioriteit blijft houden en dat clubs continu werken aan preventieve maatregelen.”

(Bron: KNVB Media)

 

Lees verder