Maatregelen compensatie energieprijzen voor amateurclubs

De KNVB heeft zich de afgelopen maanden hard gemaakt voor compensatie van de hoge energiekosten voor verenigingen. Nu staat het onderwerp zeer hoog op de politieke agenda. Dit heeft geleid tot diverse maatregelen, waarmee vele verenigingen op verschillende manieren geholpen worden.

Welke compensatiemaatregelen zijn er voor de sport?

Sportverenigingen kunnen aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Daarmee vergoedt de overheid 50% van de gestegen prijzen. Daarbij kondigde de overheid onlangs aanvullende maatregelen aan. Gemeenten en provincies krijgen vanaf het voorjaar van 2023 extra structureel geld om publieke en maatschappelijke voorzieningen (zoals sportverenigingen) te compenseren voor de hoge kosten. Het gaat jaarlijks in totaal om zo’n € 300 miljoen, oplopend tot een bedrag van € 400 miljoen. Daarnaast komt er een noodfonds van € 6 miljoen euro en kunnen gemeenten en provincies bijspringen waar nodig.

Verschillen

Onder verenigingen bestaan grote verschillen tussen type accommodaties en energiecontracten. De verschillende compensatieregelingen houden hier rekening mee. Enerzijds komen clubs in aanmerking voor een algemene compensatieregeling vanuit de landelijke overheid en anderzijds is lokaal maatwerk mogelijk.

Ondersteuning KNVB

De KNVB kijkt de komende tijd naar de mogelijkheid om persoonlijke ondersteuning te bieden bij de aanvraag van de compensatie. Ook staan de verenigingsadviseurs klaar om te helpen. Tot slot kunnen clubs kennis uitwisselen via Eén tweetje en geïnspireerd raken door innovatieve maatregelen die andere bestuurders hebben genomen om deze energiecrisis door te komen.

Klik HIER voor meer informatie over de mogelijkheden, compensatie, voorwaarden en tijdsplanning.

(Bron: KNVB)

 

 

 

 

Lees verder