Wicher Schreuders om diverse redenen niet langer beschikbaar KNVB Ledenraad

Het zittende Ledenraadslid uit deze regio, Wicher Schreuders (foto) (DHC), heeft na lang aarzelen besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn. Daarmee neemt hij na 26 jaar afscheid van het vervullen van diverse vrijwilligersfuncties bij de KNVB in Zeist.

Wicher Schreuders was in de periode 1996-2013 lid van de Reglementscommissie, maar moest daarmee stoppen vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Direct daarna werd hij gekozen in de toenmalige Verenigingsraad (2013-2015), dat de voorganger was van de huidige Ledenraad. Vervolgens werd Schreuders in 2015 gekozen in de toen nieuw ingestelde Ledenraad.

Onwenselijk

Hoewel hij nu – na negen jaar – nog niet aan zijn maximale zittingstermijn van twaalf jaar zit, speelt in zijn beslissing om zich niet herkiesbaar te zijn mee, dat hij nu nog drie jaar zou mogen terwijl de reguliere zittingstermijn vier jaar is. Dit betekent dat bij herverkiezing van Schreuders tussentijdse verkiezingen onvermijdelijk zouden zijn, hetgeen onwenselijk is. Bij zijn besluit om zich nu niet meer herkiesbaar te stellen, spelen echter ook nog andere overwegingen een rol.

Zorg broer Dik

Het feit dat zijn tweelingbroer Dik in oktober 2020 helaas is getroffen door een zware hersenbloeding, maar daar gelukkig met veel therapie nog altijd goed herstellende van is, maakt veel zorg en aandacht noodzakelijk door Dik’s gezin, maar ook door Wicher.

Functioneren Ledenraad

Het feit dat de Ledenraad zou moeten zorgen voor een beter en optimaal contact tussen ‘Zeist’ en de clubs is mooi, maar helaas is dat er nog steeds niet van gekomen, de afstand lijkt eerder groter dan kleiner te zijn geworden. Terwijl, tot ergernis van Wicher Schreuders, de Ledenraad na al die jaren nog steeds veelal bezig is met het eigen functioneren in plaats van met het voetbal en de clubs op zich.

DHC

De moeilijke positie van zijn eigen club, DHC, is een volgende factor. Hoewel hard gewerkt wordt aan herstel en hij daar alle vertrouwen in heeft, vindt Wicher Schreuders de reeks van negatieve berichten over DHC, maar ook het hoongelach en de negatieve uitlatingen en aantijgingen naar hem persoonlijk – onder meer in de (sociale) media – een reden om als vertegenwoordiger voor de clubs in de regio op te houden. Ten slotte heeft Wicher Schreuders ook nog geprobeerd om een in zijn ogen geschikte kandidaat zich beschikbaar te laten stellen. Toen dat gelukt was en die kandidaat nu dus op de lijst staat, besloot hij definitief om er een streep onder te zetten. Schreuders wil niet aangeven wie zijn favoriete kandidaat is. Het woord is nu aan de clubs en de individuele leden om namens Kieskring 23 hun stemmen uit te brengen op één van de kandidaten.

Lees verder