Clubs moeten vertegenwoordigers kiezen in KNVB Ledenraad

In de komende dagen (13-15 december) vinden wederom de verkiezingen plaats voor het hoogste orgaan binnen het amateurvoetbal van de KNVB, de Ledenraad. Ieder Ledenraadslid maakt trouwens tevens deel uit van de Bondsvergadering, die ook het Betaalde Voetbal omvat.

In de Ledenraad zitten dertig leden, die per Kieskring worden gekozen door de clubs en de individuele rechtstreekse KNVB-leden (dat zijn met name scheidsrechters). Deze verkiezingen zijn digitaal, waarbij de stem namens de clubs via hun bestuur wordt uitgebracht, terwijl de rechtstreekse leden uiteraard individueel stemmen.

Visie, focus en ambitie

In de Ledenraad, vergelijkbaar met de Algemene Leden Vergadering zoals elke vereniging die heeft, wordt onder meer gesproken over de visie, focus en ambities van het Nederlandse amateurvoetbal en wat ervoor nodig is om de plannen te realiseren. De directie komt met de concrete plannen, de Ledenraad beoordeelt die voorstellen, terwijl de Ledenraadsleden uiteraard ook zelf onderwerpen kunnen aandragen. De Ledenraad heeft vanuit die rol in de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan onder meer de veranderingen in de wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal, de ontwikkelingen binnen het vrouwenvoetbal, de voetbalpiramide.

Actuele onderwerpen

Maar ook de kwesties rondom de aanpak van de Corona-crisis (waarbij lange tijd niet mocht worden gevoetbald, of tijdenlang alleen onder strikte beperkingen) en de zo goed mogelijke financiële compensaties voor de clubs, maar ook nu bij het vragen van maatregelen voor de sportclubs bij de gigantisch stijgende energielasten en over kostenstijgingen door de aanhoudende inflatie. Voor de clubs in de regio Haaglanden was met name ook van belang hoe oplossingen te vinden voor de leeglopende klassen in het zondag-standaardvoetbal, wat uiteindelijk heeft geleid tot een horizontale overstapmogelijkheid naar de zaterdag (waarvan massaal gebruik is gemaakt), terwijl geleidelijk aan ook toegewerkt lijkt te worden naar een mengvorm van zaterdag- en zondagvoetbal. Niet alle genomen besluiten konden rekenen op de instemming dan wel het begrip van alle clubs, maar dat is in een zo grote organisatie als de KNVB – met 1,2 miljoen leden en bijna 3000 clubs – in feite onmogelijk. De voetbalwereld is heel divers, van oost tot west, van grote tot kleine clubs, etcetera. Overigens maakt het beperkte aantal van slechts dertig Ledenraadsleden (die vrijwilliger zijn) en nog minder Verenigingsadviseurs (die werkzaam bij de KNVB) het contact tussen die personen en alle clubs vrij moeizaam.

Kandidaten kieskring 23

In District West II zijn er vier kieskringen. Kieskring 23 omvat het Haaglanden-gebied, met name de gemeenten Den Haag, Westland, Delft en naaste omgeving. In Kieskring 23 hebben vijf personen zich kandidaat gesteld, te weten in alfabetische volgorde Walther Hunsche (SC Monster), Terry Konings (FC Skillz), Frank van Mil (sv Den Hoorn), Maarten Voois (SC Monster / MSV’71) en Stephen de Vries (HVV). Het zittende Ledenraadslid uit deze regio, Wicher Schreuders (DHC), heeft na lang aarzelen besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn.

Lees HIER waarom Schreuders tot dit besluit is gekomen.

Lees verder