Kunstgras en winterweer: wat zijn (on)mogelijkheden?

In de winter neemt de kans op vorst, ijzel en sneeuw toe. Wanneer deze weersomstandigheden zich voordoen, krijgt de KNVB veel vragen over het gebruik van kunstgrasvelden. Kan er wel op kunstgras gespeeld worden? En is zout strooien verstandig?

In dit artikel wordt uitgelegd wat de (on)mogelijkheden zijn van het spelen op kunstgrasvelden in winterse omstandigheden.

In bijna alle gevallen vormen weersomstandigheden niet of nauwelijks een belemmering voor de bespeelbaarheid van een kunstgrasveld. De scheidsrechter bepaalt in hoeverre de weersomstandigheden invloed hebben op de wedstrijd.

In het document ‘Kunstgras en de winter’ wordt meer duidelijkheid gegeven over het gebruik van kunstgrasvelden onder winterse omstandigheden.

(Bron: KNVB)

Lees verder