Nieuwe samenstelling KNVB-Ledenraad bekend, nieuwkomer in kieskring 23

Op 13, 14 en 15 december vonden de periodieke verkiezingen van de ledenraad amateurvoetbal plaats. Verenigingen en individuele leden konden stemmen op de kandidaten in hun kieskring. De uitslag is bekend! Frank van Mil, voorzitter sv Den Hoorn, is nieuw in de Ledenraad namens kieskring 23.

De ledenraadsleden in kieskring 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 21, 24 en 26 zaten al in de ledenraad en zijn dus herkozen. In kieskring 1, 4, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 vonden geen verkiezingen plaats omdat één kandidaat zich had gemeld binnen de kandidaatstellingstermijn.

In kieskring 23 (Haaglanden) hadden zich vijf kandidaten gemeld. Wicher Schreuders was niet herkiesbaar. Nieuw in deze kieskring is nu Frank van Mil.

Opkomstpercentage

De ambitie was om een opkomstpercentage te halen van tenminste 50%. Uiteindelijk is 51,8% van de totaal uit te brengen stemmen uitgebracht. Het opkomstpercentage varieerde in de verschillende kieskringen van 31,2% tot aan 79,4%.

Afgelopen zaterdag werd in Zeist de najaarsvergadering van de ledenraad gehouden, nog in de huidige samenstelling.

Lees verder