Ron Kleijn kondigt op ALV vertrek aan als voorzitter van Scheveningen

Tijdens de vorige week gehouden Algemene Ledenvergadering van Scheveningen kondigde voorzitter Ron Kleijn (foto) zijn vertrek aan aan het einde van dit seizoen. Ronald Verhoog is tijdens deze vergadering geïntroduceerd als het nieuwe bestuurslid Topvoetbal.

Deze functie werd waargenomen door Ron Kleijn, naast zijn functie van voorzitter van de club. Ronald Verhoog is al op jeugdige leeftijd gaan voetballen bij Scheveningen en heeft ook in het eerste zondagteam gespeeld en daarna – in de jaren dat hij in Drenthe woonde – bij vv Hoogeveen in de Hoofdklasse. Ron Kleijn zal hem uiteraard helpen bij het inwerken in deze functie.

Vertrek

Ron Kleijn heeft zelf aangekondigd aan het eind van dit seizoen te stoppen in zijn functie van voorzitter. Hij speelde al voor de coronaperiode met deze gedachte, maar vond niet dat hij de club in de steek kon laten in deze ook voor Scheveningen moeilijke periode. Maar nu vond hij het toch tijd om, na 12,5 jaar voorzitterschap, te stoppen. Gezien de voortvarende wijze waarop hij deze functie tot op heden heeft ingevuld, is Ron Kleijn, na overleg met de aanwezige leden, benoemd tot Erevoorzitter.

Kleijn gaat echter niet verloren voor de club en zal voor en achter de schermen zijn steentje blijven bijdragen. Uiteraard gaat er bij Scheveningen een zoektocht beginnen naar een opvolger.

Erelid

Het bestuur heeft Theo Buijs voorgedragen als Lid van Verdienste en Kees Rog als Erelid. Buijs en Rog zijn al tientallen jaren nauw betrokken bij Scheveningen. Naast een aantal andere functies die zij hebben bekleed, hebben zij vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur van de Houtrust-bewoners. Ook met deze voorstellen hier gingen de aanwezige leden unaniem akkoord.

Tevens is er een drietal voor hun grote inzet benoemd tot Vrijwilliger van het jaar: Hanneke van der Berg, René de Wit en Dick Klok.

Begroting

Een belangrijk punt van de agenda was de begroting voor dit lopende seizoen. Dit houdt direct verband met de forse verhoging van de energiekosten per 1 januari aanstaande. Zonder maatregelen zou de club op een fors tekort afstevenen. Op voorstel van het bestuur zijn de aanwezige leden voor dit moment akkoord gegaan met onder meer een energietoeslag voor de periode van 1 januari tot 1 juli. Er is besloten om aan de leden geen beperkingen op te leggen in het gebruik van het complex (bijvoorbeeld als het gaat om het douchen) en ook om de kantineprijzen niet te verhogen, als dekking voor onze hogere energielasten. Uiteraard wordt wel vol ingezet op energiebesparende maatregelen in en om het complex, zoals de recente overgang op LED-verlichting in het gebouw en op de velden.

Lees verder