Lyra vindt in Dennis Zuidgeest nieuwe kandidaat-voorzitter

Het bestuur van Lyra heeft enige tijd geleden een adviescommissie – onder leiding van Hans Koornneef – samengesteld, die als taak meekreeg op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter voor de club.

Dit omdat Klaas van der Eijk, die dit op ad interim-basis deed, nu op de komende algemene vergadering stopt. De adviescommissie is dus met een voordracht gekomen voor een nieuwe voorzitter – Dennis Zuidgeest -, maar heeft tevens een advies uitgebracht wat betreft de inrichting van het bestuur. Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van Lyra op donderdag 2 februari zal de adviescommissie een toelichting geven.

Afscheid

Lyra neemt op die vergadering afscheid van meerdere personen. Hoofd Voetbalzaken Raymond van Hooft en Hoofd Algemene Zaken Joop Vis leggen hun functie neer en ook Dick van der Pijl als penningmeester a.i. draagt zijn taken over. De nieuwe bestuursleden staan vol energie klaar om de taken over te nemen, als de leden akkoord gaan met hun benoeming.

Lees verder