Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal voor iedereen

Het competitiebestuur betaald voetbal (bestaande uit de directeuren van de KNVB, ECV en CED) heeft vandaag tijdens de algemene vergadering betaald voetbal (AVBV) de aanpak laten zien voor toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal. Bovenop alle bestaande maatregelen en verantwoordelijkheden, is ook over twee specifieke aanscherpingen gesproken.

Het doel is dat voetbal toegankelijk, gastvrij en veilig is voor iedereen. Stadions moeten plezierige plekken voor thuis- én uitsupporters zijn. Gastvrijheid is de standaard. Wie zich niet gedraagt is in beeld, wordt gepakt, gestraft en is niet meer welkom. Voor de totaalaanpak werken zes partijen nauw samen: het betaald voetbal (KNVB, ECV, CED, clubs, spelers, trainers en scheidsrechters), gemeentes, OM, politie, supporters en het kabinet. Om wanordelijkheden tegen te gaan, zijn er al strikte veiligheidsmaatregelen en handhavingsprocedures. Dankzij nieuwe technologieën en specialisten is de pakkans inmiddels zeer groot en de (civielrechtelijke) straffen zijn vergeleken met andere landen en sectoren fors. Toch is sinds de coronatijd sprake van een stijgend aantal incidenten, die vooral zijn toe te schrijven aan ‘first offenders’.

‘Donkere wolk’

Marianne van Leeuwen (foto), directeur betaald voetbal KNVB: ,,Voetbal is de mooiste sport die er bestaat. Het afgelopen seizoen waren de competities spannend en de Nederlandse clubs staan internationaal op de kaart. Toch hing eind van het seizoen een donkere wolk boven het voetbal. Personen die zich supporters noemen, maar dat juist niet zijn bekogelen of belagen spelers, scheidsrechters en andere toeschouwers. Dat mag nooit normaal worden gevonden. De overgrote meerderheid van de stadionbezoekers wil niets te maken hebben met dat soort gedrag. Voor hen, de spelers, de clubs en voor een gezonde toekomst van het voetbal moeten we ons met z’n allen inzetten om het voetbal leuk te houden.”

Dit zijn de twee aanscherpingen gericht op toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal:

1. Veiligheidsmaatregelen veld

Na verschillende incidenten waarbij spelers en scheidsrechters zijn bekogeld of geslagen, zijn op 6 april extra maatregelen genomen puur gericht op de veiligheid op het veld. Sindsdien zijn er 153 wedstrijden gespeeld in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, waarvan er drie definitief zijn gestaakt op grond van deze maatregelen. Er zijn geen spelers of scheidsrechters meer gewond geraakt. Na de competitie heeft het competitiebestuur betaald voetbal de maatregelen geëvalueerd met de VVCS, CBV, BSBV, het Supporterscollectief Nederland en de werkgroep wedstrijdorganisatie. De maatregelen werden unaniem gesteund, met als resultaat dat ze worden gecontinueerd met één aanpassing: als een persoon die iets op het veld gooit direct wordt gepakt en verwijderd, dan telt dit niet meer mee in de stappen naar het definitief staken van de wedstrijd.

2. Gedrag spelers

Onsportief gedrag van spelers en trainers in het betaald voetbal was de laatste tijd te vaak onderwerp van gesprek, terwijl zij een voorbeeld zijn voor amateurs, jeugd en supporters. Met dezelfde stakeholders als bij punt 1 is dit geëvalueerd en ook hier was men eenduidig: we moeten deze trend stoppen. Er moet harder worden opgetreden als spelers elkaar duwen, trekken, schelden of met hun hoofden tegen elkaar staan. Er zijn grenzen aan wat spelers en trainers tegen een scheidsrechter kunnen zeggen. Binnen de bestaande regelgeving zullen de scheidsrechters in deze situaties sneller een gele kaart trekken. Daarnaast zullen de clubs over dit onderwerp in gesprek gaan met de spelers en trainers.

De totale aanpak wordt de komende weken besproken met alle landelijke partners in de regiegroep voetbal & veiligheid en met de ministers van VWS en Justitie en Veiligheid.

(Bron: KNVB – foto: KNVB Media)

Lees verder