P/D-regeling district West II: Ook komend seizoen extreme degradatie

Ook komend seizoen is er een versterkte degradatie in het amateurvoetbal. De KNVB heeft de P/D-regeling, ook voor het district West II, bekend gemaakt. Onderstaand de regelingen.

1e klasse C en D

 • De kampioenen promoveren naar de 4e divisie.
 • De periodekampioenen spelen samen met de periodekampioenen van de 1e klassen alsmede de herkansingselftallen van de 4e divisie A t/m D spelen voor zes plaatsen in de 4e divisie. Voor de nacompetitie tussen 4e divisie en 1e klasse en de van toepassing zijnde bepalingen wordt verwezen naar de landelijk gepubliceerde promotie/degradatie regeling (organisatie landelijk).
 • De nummers 9,10 en 11 spelen met de periodekampioenen van de 2e klassen zaterdagvoetbal district West II volgens een nog vast te stellen schema wedstrijden in het kader van de nacompetitie voor twee plaats in de 1e klasse.
 • De nummers 12 en 13 degraderen naar de 2e klasse.

  1e klasse E

 • De kampioen promoveert naar de 4e divisie.
 • De periodekampioenen spelen samen met de periodekampioenen van de andere 1e klassen alsmede de herkansers van de 4e divisie A t/m D volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor zes plaatsen in de 4e divisie. Voor de nacompetitie tussen 4e divisie en 1e klasse en de van toepassing zijnde bepalingen wordt verwezen naar de landelijk gepubliceerde promotie/ degradatie regeling (organisatie landelijk).
 • De nummers 9 t/m 11 zijn herkanser en spelen samen met de periodekampioenen van de 2e klassen E, F en G volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor twee plaatsen in de 1e klasse.
 • De nummers 12 en 13 degraderen naar de 2e klasse.

  2e klasse C en D

 • De kampioenen promoveren naar de 1e klasse.
 • De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor nog vast te stellen schema samen met de nummers 9,10 en 11 van de 1e klasse C en D een nacompetitie voor twee plaatsen in de 1e klasse.
 • De nummers 10, 11 en 12 uit 2e klasse C, de nummers 9,10 en 11 uit de 2e klasse D spelen volgens een nog vast te stellen schema samen met de periodekampioenen van de 3e klasse A t/m D een nacompetitie voor twee plaatsen in de 2e klasse.
 • De nummers 13 en 14 uit de 2e klasse C en de nummers 12 en 13 uit de 2e klasse D degraderen naar de 3e klasse.
  De Ledenraad AV heeft in juni 2022 besloten dat een vereniging met ingang van het seizoen 2023/’24 niet met 2 standaardteams mag uitkomen in de 1e klasse of hoger. Hieruit voortvloeiend is het voor Westlandia niet mogelijk om met het standaardteam dat nu uitkomt in de 2e klasse van het zaterdagvoetbal te promoveren. Tevens kunnen deze teams niet deelnemen aan de nacompetitie tussen de 1e klasse en 2e klasse. Het bovenstaande betekent dat bij een kampioenschap van Westlandia het eerstvolgende team van de eindrangschikking van de betreffende poule dat wel mag promoveren rechtstreeks promoveert. Als door Westlandia een periode is gewonnen, dan wordt conform artikel 2.2.1. lid 6 een vervangende periodekampioen aangewezen.

  2e klasse E, F en G

 • De kampioenen promoveren naar de 1e klasse.
 • De periodekampioenen spelen samen met de periodekampioenen van de 2e klassen C en D (zondagvoetbal district Zuid I) en de herkansers van de 1e klasse volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor twee plaatsen in de 1e klasse.
 • De nummers 9 en 10 van de 2e klasse E, de nummers 9, 10 en 11 van de 2e klasse F en de nummers 10, 11 en 12 van de 2e klasse G zijn herkanser en spelen samen met de periodekampioenen van de 3e klassen A t/m D volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema voor twee plaatsen in de 2e klasse.
 • De nummers 11 en 12 van de 2e klasse E, de nummers 12 en 13 van de 2e klasse F en de nummers 13 en 14 van de 2e klasse G degraderen naar de 3e klasse.

  WEST 2

3e klasse A t/m D

 • De kampioenen promoveren naar de 2e klasse.
 • De periodekampioenen spelen volgens een nog vast te stellen schema samen met de nummers 10, 11 en 12 van de 2e klasse C en de nummers 9,10 en 11 uit de 2e klasse D een nacompetitie voor twee plaatsen in de 2e klasse.
 • De nummers 9 en 10 van de 2e klasse E, de nummers 9, 10 en 11 van de 2e klasse F en de nummers 10, 11 en 12 van de 2e klasse G zijn herkanser en spelen samen met de
 • De nummers 12 en 13 uit de 3e klasse C, de nummers 13 en 14 uit de 3e klasse A, B en D degraderen naar de 4e klasse.

  4e klasse A t/m F

 • De kampioenen promoveren naar de 3e klasse.
 • De periodekampioenen spelen volgens een nog vast te stellen schema samen met de herkansers van de 3e klassen voor vijf plaatsen in de 3e klasse.
 • De nummers 10, 11 en 12 uit de 4e klasse A en B, de nummers 9, 10 en 11 uit de 4e klasse F, de nummers 8, 9 en 10 uit de 4e klasse C, D en E spelen volgens een nog vast te stellen schema samen met de periodekampioenen van de 5e klassen een nacompetitie voor zeven plaatsen in de 4e klasse.
 • De nummers 13 en 14 uit de 4e klasse A en B, de nummers 12 en 13 uit de 4e klasse F, de nummers 11 en 12 uit de 4e klasse C,D en E degraderen naar de 5e klasse.

  5e klasse A t/m D

 • De kampioenen promoveren naar de 4e klasse.
 • De periodekampioenen van de 5e klasse A t/m D spelen volgens een vastgesteld schema samen met de herkansers van de 4e klassen voor zeven plaatsen in de 4e klasse.
Lees verder