Leo van der Lans blijft voorzitter FC ’s-Gravenzande en club huldigt drietal leden op ALV

FC ’s-Gravenzande had maandagavond in de kantine haar Algemene Ledenvergadering. De opkomst op die regenachtige maandagavond was, naast het bestuur, slechts 34 leden, dus wel wat aan de lage kant. De agenda werd door voorzitter Leo van der Lans vlot afgewerkt.

Aan de orde kwamen de energiecrisis, technische- en bestuurszaken. De club heeft inmiddels in Theresa Minderhoud-Groen haar eerste vrouwelijke bestuurslid en er moest tussentijds voorzien worden in een nieuwe jeugdvoorzitter omdat Michiel Ferwerda als wethouder werd gevraagd. Een nieuwe kandidaat werd snel gevonden in de persoon van Peter Houtman. Uiteraard ook aandacht voor de aanbouw/nieuwbouw. Men is keurig binnen het budget gebleven. De inrichtingscommissie heeft haar werk ook gedaan en de inrichting inmiddels aanbesteed. Het werk gaat in de tweede week van december van start en zal hopelijk bij de eerste thuiswedstrijd in 2024 zijn afgerond.

Voorzitter Leo van der Lans aan het woord

Bestuursverkiezing

Volgens rooster was voorzitter Leo van der Lans aftredend, maar herkiesbaar. Vicevoorzitter en bestuurslid Technische Zaken Dirk Valstar memoreerde dat Van der Lans al vanaf 1996 als bestuurslid verbonden is waarvan lange tijd als voorzitter. Eerst bij de ’s-Gravenzandse SV en na de fusie aan FC ’s-Gravenzande, dus al een respectabel aantal jaren. Tegenkandidaten waren er niet, met applaus van de aanwezigen werd hij voor een nieuwe termijn als voorzitter herkozen

Huldigingen

Geert-Jan Scholtens en Arie Dijkhuizen werden voor al hun verdiensten voor de club benoemd tot Erelid. Koen Zomer is bijna dagelijks op het sportpark te vinden. Hij is al jaren de spil als het gaat om het onderhoud en schoonmaken van de accommodatie. Hij werd benoemd tot Lid van Verdienste. (zie kopfoto)

(Foto’s: FC ’s-Gravenzande)

 

 

Lees verder