RKDEO houdt Algemene Ledenvergadering en huldigt jubilarissen

Afgelopen maandagavond was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van RKDEO. Met een goede opkomst van de leden werd het reilen en zeilen van de vereniging over het afgelopen jaar doorgenomen. De jaarstukken werden doorgenomen, het beleid besproken en jubilarissen gehuldigd. Een foto van het huidige bestuur: vlnr Wim de Bruijn, René van der Loos, Joris Oostveen en Pieter Braat.

Tekst & foto’s: Sander de Hollander

Aangezien RKDEO nog steeds geen voorzitter in haar bestuur heeft, nam bestuurslid René van der Loos het woord. Na het herdenken van de leden die de club zijn ontvallen werden in snel tempo de eerste agendapunten afgehandeld. Bij het bespreken van de financiën waren er aan de lastenklant enkele uitspringers de energielasten en de personele lasten en aan de opbrengstkant de mindere verhuuropbrengsten. Na de cijfers kwamen de bestuursmutaties aan de beurt. Aftredend en herkiesbaar is René van der Loos en werd natuurlijk herkozen. Nog steeds vacant de functies van voorzitter en penningmeester. Secretaris Wim de Bruijn heeft aangegeven dat hij na dit seizoen niet meer herkiesbaar zal zijn en dient ook volgend jaar de functie van secretaris opnieuw ingevuld te worden.

Accommodatie

Hierna kwamen werkzaamheden/verbeteringen aan de accommodatie aan de orde. Als laatste werd nog een krediet gevraagd voor een nieuw sluitsysteem van 20.000 €. Er zullen meerdere offertes opgevraagd worden. De Normen en Waarden-commissie kreeg meer meldingen van incidenten en het viel op , dat het regelmatig problemen tijdens wedstrijden zijn, die langs de lijn beginnen. Voor de gehele vereniging dient dit een punt van aandacht te zijn!

Jubilarissen

Na alle officiële onderwerpen was het tijd het huldigen van de jubilarissen. Er kwamen heel wat namen op het scherm te staan en slechts twee jubilarissen waren aanwezig, die vijftig jaar lid, Hans van Dorp en Nol van der Meer.

De jubilarissen, vlnr Hans van Dorp, René van der Loos (bestuurslid RKDEO) en Nol van der Meer

Lees verder