ALV DHC benoemt Dik en Wicher Schreuders tot Erelid

Woensdagavond vond bij DHC de eerste ALV plaats sinds het in maart jl. aantreden van John van Zweden als voorzitter. De vergadering werd geleid door het duo Van Zweden en secretaris Yasmine Lai.

De huishoudelijke zaken werden zeer vlot en probleemloos behandeld. Er waren vooraf geen tegenkandidaten gesteld, geen voorstellen ingediend en bovendien geen enkele vraag gesteld. De diverse verslagen werden vlot behandeld en zonder enig voorbehoud unaniem goedgekeurd. Dit betrof het verslag van de vorige ALV en de financiële stukken. Gehoord hebbende het advies van de Kascommissie en de plannen van het bestuur met betrekking tot het stimuleren van sponsoring, alsmede de heroprichting van een Business Club per 1 januari aanstaande, ging de vergadering hier vol vertrouwen mee akkoord.

Business Club

Voorzitter John van Zweden gaf aan dat het bestuur erg blij is, dat DHC dit seizoen een volwaardige seniorenselectie heeft met daarin drie teams (naast DHC 1 ook zaterdag-2 en O23-1), terwijl zondag-2 in de hoogst mogelijke klasse op de zondag uitkomt. Het beschikken over in totaal negen seniorenteams is natuurlijk ook prima te noemen. De prestaties kunnen altijd beter, maar vooralsnog is het bestuur dit seizoen voor het eerste elftal tevreden met een plek in de middenmoot, volgend seizoen is het de bedoeling weer verdere stappen te maken. Dat geldt ook voor de jeugd, dat in kwantitatief opzicht zeker beter kan, maar in kwalitatief opzicht inmiddels weer de goede kant op lijkt te gaan. In dit kader noemde Van Zweden de beoogde medewerking van Jan Reurings en Coen van der Hoeven. Voorlopig moet de club alleen vooruitkijken, intern samenwerken en zo weer een echt clubleven opbouwen. De voorzitter was uiteraard ook erg blij met de binnenkort startende nieuwe Business Club, waarvoor met name Kevin van der Krogt, Manfred Bavelaar, John Mesker, Pieter Overgaag, Sjef de Poorter, Leo Rontberg en Hans Suiker zich inzetten.

Bestuursmutaties

Van het zittende bestuur treden twee bestuursleden – een jaar na hun aantreden – vanwege persoonlijke omstandigheden terug. Dit betreft Sohila Astitou en Max van den Hemel. De overige leden van het bestuur (John van Zweden, Yasmine Lai, Joost Berkhout, Suzanne Lems en Joost Oprel) blijven uiteraard aan, terwijl men in gesprek is of gaat met kandidaten om het bestuur van nu nog vijf personen weer aan te vullen. De kascommissie – bestaande uit Ed van der Spek, Erik Zwetsloot en Michael Schreuders – werd herkozen.

Ereleden

Vervolgens kwam voorzitter John van Zweden bij het agendapunt ‘Benoeming Ereleden’. Hij riep hierbij oud-voorzitter Wicher Schreuders naar voren, waarvan hij heel summier zijn vele verschillende activiteiten voor DHC in de afgelopen tientallen jaren opsomde. ,,Maar ook nu kunnen we nog dagelijks een beroep op Wicher doen om ons als bestuur in wat dan ook bij te staan”, aldus de voorzitter. Precies op deze dag dertig jaar geleden (in 1993) werd Wicher door de ALV benoemd tot Lid van Verdienste, nu volgde de ALV unaniem het voorstel van het bestuur om Wicher te ‘promoveren’ tot Erelid. Als je Wicher noemt, dan noem je onvermijdelijk tegelijkertijd ook zijn tweelingbroer Dik Schreuders. Ook hij was vele tientallen jaren als vrijwilliger actief voor DHC, onder meer bij de jeugd, maar ook heel lang als secretaris. Dat laatste was hij tot op het moment van zijn eerste hersenbloeding in oktober 2020. Sindsdien verkeert Dik – die woensdagavond jl. tijdens de ALV weer in het ziekenhuis lag, maar daar inmiddels gelukkig uit ontslagen is – medisch gezien ‘in de lappenmand’, waardoor hij helaas niet meer actief kan zijn voor ‘zijn’ DHC. Ook Dik werd – precies dertig jaar nadat hij in 1993 Lid van Verdienste werd – door de ALV unaniem benoemd tot Erelid. Toen dit nieuws Dik in het ziekenhuis bereikte, was hij geëmotioneerd, maar vooral heel trots.

Een delegatie van het Bestuur zal Dik later thuis de bijbehorende versierselen gaan uitreiken. Zowel Dik als Wicher Schreuders waren niet alleen jarenlang binnen DHC actief, maar dat waren ze beiden ook daarbuiten, met name bij de Sportraad Delft en de KNVB. Dik en Wicher Schreuders leveren geregeld ook bijdragen voor zowel de DHC-website als die van Haaglanden Voetbal.

Na nog een enkele vraag kon na iets meer dan een half uur de vlot verlopen ALV door John van Zweden worden afgesloten met zijn inmiddels befaamde slogan ‘The Only Way is Up!’.

Lees verder