Die Haghe behoeft snel uitbreiding aantal bestuursleden

Op de onlangs gehouden Algemene Najaarsvergadering van Die Haghe stonden vooral twee punten centraal op de agenda: financiën en de samenstelling van het bestuur.

Het bestuur gaf aan dat er, door forse tegenvallers in zowel inkomsten als uitgaven in het vorige en huidige seizoen, veranderingen doorgevoerd moeten worden. Het bestuur zal in ieder geval scherp(er) oog houden op inkomsten en vooral uitgaven, zodat er geen onherstelbare schade ontstaat.

Bestuur

Wat de samenstelling van het bestuur betreft, blijkt er helaas sprake van leden die hun functie neerleggen. Naast de al bestaande vacature voor een voorzitter (Ton van der Starre trad onlangs af), komt de functie vrij van secretaris. De huidige secretaris Leonard Hogerbrugge verblijft langdurig in het buitenland.

Mutaties

Tijdens de ALV gaven de bestuursleden Sylvia Huisman, Casper Sterk en Margreet Drijvers aan om uiteenlopende redenen versneld af te treden. Daar staat tegenover dat Hans Floor zich beschikbaar heeft gesteld – en tijdens de ALV – benoemd werd tot ‘bestuurslid exploitatie’. Naast hem blijven Brenda Steegers, penningmeester sinds juni 2023 en Hans van der Starre (sponsorzaken) betrokken als bestuursleden.  Het is duidelijk dat het bestuur snel aangevuld zal moeten worden. Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie op 2 januari zal om 18.00 uur een korte bijzondere ALV plaatsvinden, waarin de leden in ieder geval bijgepraat zullen worden over de twee hierboven genoemde zaken: financiën en bestuur.

Huldigingen

Tijdens deze ALV zijn Natasja van der Laan en Sylvia Huisman benoemd tot Lid van Verdienste. Zij worden tijdens de reeds genoemde nieuwjaarsreceptie op 2 januari gehuldigd, evenals de jubilarissen met betrekking tot hun lidmaatschapsjaren.

 

Lees verder