Robert van den Oever treedt als nieuwe jeugdvoorzitter toe tot bestuur Scheveningen

Naast Patrick Fieret als nieuw bestuurslid Topvoetbal, is het bestuur van Scheveningen nog een lid rijker. Robert van den Oever (foto) treedt toe tot het bestuur van de Houtrust-bewoners in de functie van jeugdvoorzitter.

Van den Oever zal in het algemeen bestuur het jeugdvoetbal in de breedste zin vertegenwoordigen. Hij is bij de club zowel bij de jeugd als in de senioren als spelend lid actief geweest. Hij was dit seizoen aangesloten bij het jeugdkader waar hij samen met de andere leden vorm heeft gegeven aan de uitvoering van het jeugdbeleid.

Beleid

Als jeugdvoorzitter zal Robert van den Oever (eind)verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het beleid binnen de jeugdcommissie. Het verder vormgeven aan deze jeugdcommissie, wordt ook één van zijn voornaamste taken. De jeugdonderbouw en breedtesport vallen daarmee, technisch gezien, onder de verantwoordelijkheid van hem. Zo ook (nu nog) de overige seniorenteams. Er wordt op dit moment gekeken hoe en waar de lagere seniorenteams het best ondergebracht kunnen worden.

Afscheid

Het bestuur van Scheveningen nam afscheid van Daniëlle Falck. Zij was werkzaam als bestuurslid Voetbalzaken (voor de jeugd en lagere senioren) en HR. Zij heeft zich de afgelopen jaren met veel bevlogenheid ingezet voor met name de jeugd van Scheveningen en heeft daarin veel bereikt. Het bestuur betreurt haar beslissing om te stoppen.

(Foto: Scheveningen)

Lees verder