Teun Tolenaars en Kees van der Hoorn gaan door bij Laakkwartier

Laakkwartier heeft op vrijdag 5 april aanstaande haar Algemene Ledenvergadering. Voor Ron Jansen zal de gebruikelijke agendapunten afwerken, waartoe ook behoren het huldigen van jubilarissen en de samenstelling van het bestuur voor de komende termijn.

Bij het agendapunt bestuursverkiezing zijn Teun Tolenaars (foto) en Kees van der Hoorn aftredend. Beide functionarissen stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Laakkwartier kan dus blijven rekenen op beide ervaren bestuursleden.

Lees verder