Rechtbank verlengt ‘afkoelingsperiode’ ADO Den Haag tot 1 november

Vandaag heeft de rechtbank Den Haag op verzoek van de herstructureringsdeskundige de afkoelingsperiode verlengd tot 1 november. In de afkoelingsperiode mogen schuldeisers hun rechten jegens ADO Den Haag niet uitoefenen.

De rechtbank Den Haag zegt in haar beschikking dat voldoende voortgang is bereikt om het vooruitzicht op een crediteurenakkoord te hebben. Al het voorbereidende werk met betrekking tot het crediteurenakkoord is nagenoeg gereed en er vinden concrete gesprekken plaats over een overname van de aandelen in ADO Den Haag. Mocht de afkoelingsperiode na 1 november moeten worden verlengd dan kan een nieuw verzoek daartoe gedaan worden.

Verplichtingen

De rechtbank constateert op basis van een liquiditeitsbegroting dat ADO Den Haag tot 1 november aan haar verplichtingen kan voldoen. Van een eventuele kredietfaciliteit van de gemeente Den Haag van 500.000 euro behoeft waarschijnlijk tot die tijd geen gebruik gemaakt te worden. In het geval ADO Den Haag in de komende maanden een aanvullende financiering nodig heeft dan zal ADO Den Haag de Rechtbank op dat moment opnieuw vragen daarvoor toestemming te geven.

Bron: ADO Den Haag

Lees verder