Gemeente Den Haag geeft nog geen groen licht over verkoop stadion

|

ADO Den Haag heeft donderdagochtend een persbericht doen uitgaan over de voortgang van de onderhandelingen. In haar persbericht zegt ADO Den Haag ‘alle drempels zijn geslecht’. Er wordt onder meer gedoeld op de verkoop van het stadion.

Over die verkoop zegt ADO Den Haag verder in haar persbericht: ‘Gisteren heeft ADO Den Haag een brief van het college van B&W van de gemeente Den Haag ontvangen over de aankondiging van een proces voor verwerving van het stadion door ADO Den Haag onder nieuw eigenaarschap. Dit was de laatste drempel voor de Groep Lentze/Jol.’

Uitzoekwerk- en tijd

De brief van de gemeente Den Haag, op 8 september (woensdag) gericht aan ADO Den Haag (aan directeur a.i. Edwin Reijntjes), staat echter dat de aanvraag een nieuwe en bovendien complexe vraag is, die uitzoekwerk- en tijd vraagt. De gemeente gaat het verzoek in beraad nemen. Hier is dus geen sprake van een toezegging, doch ‘slechts’ van een bevestiging dat het verzoek is binnengekomen.

Contact

Het HSC (Haagse Supporters Collectief) heeft inmiddels al contact gehad met de groep Lentze/Jol, die liet weten, dat het verzoek met betrekking tot het stadion al vanaf 24 augustus bekend is bij ADO Den Haag. De brief van Reijntjes namens ADO Den Haag met het verzoek richting gemeente dateert van 31 augustus jl.

Van een uitgemaakte zaak met betrekking tot de verkoop, is dus nog geen sprake. Zie ook hieronder de brief van de gemeente Den Haag aan ADO Den Haag.

© Haaglanden Voetbal

 

Lees verder